Apjok Norbert: A hibámat elismertem, de dolgozni szeretnék a közösség érdekében

Villáminterjú Apjok Norbert parlamenti képviselõvel

Az utóbbi hetek közösségi közhangulatát meghatározó diploma-ügy még mindig nem csitult el. Hogyan összegezné dióhéjban a múlt csütörtökön lezajlott területi választmányi gyûlés eredményét?

A Nagybánya Területi RMDSZ választmányi ülésén nem született semmilyen döntés, amely az én személyemet érinti. A vélemények valóban megoszlóak, viszont nagy többségében a mandátum folytatása mellett szólnak. Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki támogatásáról biztosított az elmúlt idõszakban. Bízom benne, hogy hamarosan az ügy végére érünk, hiszen azt gondolom, hogy a Máramaros megyei magyarságot nem megosztani, hanem ellenkezõleg, összefogni és hatékonyan képviselni kell. El kell végre mozdulnunk errõl a holtpontról, hiszen a meddõ viták sehová sem vezetnek, vagy legalábbis nem az építkezést szolgálják. Ha így folytatjuk, a fontos események észrevétlenül siklanak el mellettünk, mivel energiánk nagy része nem a valós gondok megoldására irányul. Nyilvánosan elismertem, hogy hibáztam, elnézést kértem, és elfogadom a szankciókat, de dolgozni szeretnék a közösség érdekében.

Dolgozni azért, hogy a gyermekem gyermekei is magyar iskolába járhassanak Nagybányán, Máramaros megyben. Dolgozni azért, hogy templomainkban továbbra is legyen magyar szó. Dolgozni a továbbiakban, ahogy eddig is tettem négy évig.

Milyen lehetõségei vannak a jövõt illetõen?

A hibámból kiindulva, iktattam a lemondásom még a választások elõtt, erre nem kaptam választ. Az eskût letéve, úgy gondolom, hogy erkölcsi kötelességem folytatni a megkezdett munkát.

Szerintem, az ésszerûség és a hatékony képviselet diktálta igény határain belül kell lépni. Nem lehetõség a meghátrálás, hiszen a szavazók, mind az elõválasztások, mind pedig a parlamenti választások során, bizalmat szavaztak nekem, az elmúlt négy év tevékenységének a tükrében.

Nagyon sajnálnám, ha ez a dolog odáig fajulna, hogy megvonják tõlem a politikai bizalmat. Nem látom, mitõl lenne elõnyösebb a közösségnek vagy a szervezetnek, ha Máramarosban nem RMDSZ-es lenne a parlamenti képviselet. Ha az SZÁT ezt a lépést teszi meg, elfogadom a döntést, mint ahogy az eddigi SZÁT döntéseket is elfogadtam. Ettõl én még magaménak érzem az RMDSZ programját, célkitûzéseit, a magyar közösségünk jóléte, biztonsága szolgálatának fontosságát.

Ön szerint mire kellene törekedni az elkövetkezõkben?

Jelen pillanatban a szervezet megújulása, a tétlenség megszüntetése és a munka felvállalása kell, hogy legyen az irány. Újraszervezés elõtt áll a máramarosi RMDSZ, eljött tehát az idõ, hogy azok, akik eddig csupán a partvonalról kiabáltak be, a tettek útjára lépjenek, mártózzanak meg az érdekképviselet néha keserû, néha savas, s csak ritkán kellemes vizében. Tekintsék ezt kihívásnak, próbálják ki magukat élesben, s akkor talán belátják, hogy nem olyan egyszerû a közösségi szerepvállalás, mint gondolják.

Lejegyezte: Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)