,,… híd szerepét kívántam betölteni megyénk és a fõváros között” (4.)


Mandátum-értékelõ interjú Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõvel


Lassan lejár a mandátuma Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõnek, ezért úgy gondolta, itt az ideje a számadásnak. Mivel nemrég ,,Szövetség Máramarosért” címmel beszámolófüzetet adott ki az elmúlt esztendõk tevékenységérõl, fontosnak tartottuk mi is számadásra bírni a képviselõt, hogy lássuk, mi az, amit sikerült elérnie a négy év alatt, és mi az, aminek a kiharcolása még várat magára.

– folytatás –

Gondolom, az egészségügy terén is volt mit tenni…

Igen, nem is kevés feladat kínálkozott, s ahogy a mostani helyzet mutatja, elõrevetíthetõ, hogy az elkövetkezõ idõszakra is marad éppen elég tennivaló. Az elmúlt négy évben egyszerûsítettük az ártámogatott receptekhez történõ hozzáférést – amely csökkenti az egészségügyi adminisztrációt, ugyanakkor könnyített eljárást vezet be a páciensek számára annak érdekében, hogy egyszerûbben jussanak hozzá az ingyenes gyógyszerekhez, küldõpapírokhoz és betegszabadságos igazoláshoz –, a páciensek mentesülnek a fölösleges utaktól az egészségügyi biztosító pénztáraknak kötelességük lesz szerzõdést kötni minden szakorvossal, amely által feljogosítják õket arra, hogy ártámogatott recepteket, az ingyenes kivizsgáláshoz szükséges küldõpapírokat és betegszabadságot igazoló dokumentumokat állíthassanak ki. Kezdeményezõje voltam annak a törvénynek, amelynek köszönhetõen ezután telefonos üzenetben köszönik meg a véradóknak, amikor segítettek egy betegen, és ugyancsak sms-ben jeleznék, ha egy megyében a véradó központban további önkéntes vérdonorokra van szükség. Azért dolgozunk, hogy megoldást találjunk a családorvos-hiányra a kistelepüléseken. Növeltük a lehetõségét annak, hogy azokban a községekben is mûködjön családorvosi rendelõ, ahol eddig nem létezett. Törvénybe foglaltuk, hogy ott, ahol jelenleg nincs vagy nyugdíjazás miatt hamarosan nem lesz háziorvos, valamint az önkormányzatnak egészségügyi fejlesztési szándéka van, ott egy ingázó orvos munkapontot nyithasson, és hetente legalább 10 órát fogadja a betegeket.

A túlzott bürokrácia leküzdését célzó javaslataik voltak?

Átment az a törvénytervezetünk, amely tisztázza, ki és milyen mértékben felel a közigazgatási dokumentumok aláírásáért. A jogszabály egy többéves vita eredménye, az RMDSZ hathatós szakmai munkája során a szakbizottságokban a Szövetség szakemberei finomították a kormány által is megfogalmazott módosító javaslatokat. Bár szorosan nem tartozik ide, azért mégis itt említem meg, hogy állami finanszírozásból építhetnek ki villamosenergia- és földgázhálózatokat az önkormányzatok. Megteremtettük a lehetõséget az önkormányzatok számára, hogy ezentúl az Országos Településfejlesztési Program keretében villamosenergia- és földgázhálózatot építhessenek állami költségvetésbõl, ez nem volt lehetséges idáig.

– folytatjuk –

Lejegyezte: Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply