,,… híd szerepét kívántam betölteni megyénk és a fõváros között” (3.)

Mandátum-értékelõ interjú Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõvel

Lassan lejár a mandátuma Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõnek, ezért úgy gondolta, itt az ideje a számadásnak. Mivel nemrég ,,Szövetség Máramarosért” címmel beszámolófüzetet adott ki az elmúlt esztendõk tevékenységérõl, fontosnak tartottuk mi is számadásra bírni a képviselõt, hogy lássuk, mi az, amit sikerült elérnie a négy év alatt, és mi az, aminek a kiharcolása még várat magára.

– folytatás –

– Ha már említette a gazdaságot élénkítõ törvényeket, milyen további intézkedéseket szorgalmazott, szorgalmaztak ezen a téren?

– Címszavakban sorolom fel ezeket az intézkedéseket. A munkám során az volt az alapelv, hogy csökkentsük a bürokráciát, legyen már elég abból, hogy az emberek napokig járkálnak a különbözõ hivatalokhoz egy-egy ügyintézés során. Így támogattuk, hogy egy nap alatt lehessen céget alapítani, és ez legyen ingyenes. A Parlament megszavazta, jelen pillanatban az Alkotmánybíróság asztalán van.

Azon kívül pedig egy évrõl öt évre hosszabbítottuk meg a termelõi igazolványok érvényességét. Feloldottunk egy diszkriminatív elõírást: lehetõvé tettük, hogy ezentúl a közbirtokosságok és az egyesületek birtoklevél nélkül is igényelhessenek területalapú támogatást. Megszavaztam azt a törvénykezdeményezést, amely a hazai piac erõsítését és a sertéstartó gazdák támogatását szolgálja. Benyújtottunk egy módosító-javaslatot a parlagfû-törvényre, melynek értelmében az írtást konkrétan a növény virágzásának idõszaka alatt kellene elvégezni, minden évben legkésõbb június 30-ig, hiszen az csak ekkor bocsát ki allergiás tüneteket okozó pollent. A módosító javaslat ugyanakkor azt is elõírja, hogy a földterületek tulajdonosainak, az évi egyszeri írtás mellett, kötelessége lenne fenntartani a parlagfûmentes állapotot.

– Egyházainkat miként sikerült támogatni?

– Az elmúlt négy évben állami támogatásban részesült több Máramaros megyei templom is. A nagybányai Szent József Plébánián a fûtésrendszer korszerûsítése, a nagybányai Krisztus Király plébánián és a felsõbányai Nagyboldogasszony plébániatemplomnál a tetõszerkezeti beavatkozás, a katolikus temetõben a Rozália Kápolna, az aknasugatagi római katolikus templom javítása, teljes tatarozása kapott támogatást. Ugyancsak állami támogatásból toronyórát kapott a koltói refomátus templom, gyülekezeti ház épült az apahegyi református gyülekezet számára. Rendeztük továbbá a történelmi magyar egyházak személyzeti gondjait, pénzforrást biztosítottunk a bérkeret kibõvítésére. Azért dolgoztam, hogy egyházaink olyan pénzforrásokhoz jussanak, amelyek által meg lehet óvni az épített örökséget, templomainkat fejleszteni tudjuk. Szintén az elmúlt négy évben szereztük meg és újítottuk fel állami támogatásból, együttmûködve Szmutku Róbert nagybányai esperessel, az egyházzal és az iskolával, azt az ingatlan, amely a liget bejáratánál található, és Bosco Szent János név alatt bentlakásként fog mûködni a magyar diákok számára. (folytatjuk)

Lejegyezte: Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply