,,… híd szerepét kívántam betölteni megyénk és a fõváros között” (1.)

Mandátum-értékelõ interjú Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõvel


Lassan lejár a mandátuma Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõnek, ezért úgy gondolta, itt az ideje a számadásnak. Mivel nemrég ,,Szövetség Máramarosért” címmel beszámolófüzetet adott ki az elmúlt esztendõk tevékenységérõl, fontosnak tartottuk mi is számadásra bírni a képviselõt, hogy lássuk, mi az, amit sikerült elérnie a négy év alatt, és mi az, aminek a kiharcolása még várat magára.

Milyen tapasztalatokkal gazdagodott az elmúlt négy évben?

Négy évvel ezelõtt szövetséget kötöttünk a választókkal. Akkori kampányom egyik szlogene: Csak együtt lehetünk erõsek, de együtt erõsek leszünk! Ezt ma is így gondolom. Az elmúlt négy év bebizonyította, hogy ott, ahol akarat volt az együtt dolgozásra, együtt gondolkozásra, sikereket tudtunk elérni. A politikában nincs különutas. Szövetségek, partnerségek és együttmûködések nélkül lehetetlen elérni bármit is. Célunk továbbra is ugyanaz: jobb életet Romániában, Erdélyben, jobb életet Máramarosban. Ehhez a jobb élethez pedig az szükséges, hogy közösségi jogaink terén, az oktatás, a gazdaság, az egészségügy, a közigazgatás terén elõreléphessünk. Feladatomnak tekintettem a megye problémáit közvetítetni és akár jogalkotás, akár politikai alku révén megoldást keresni ezekre. Vallom, hogy politizálni csakis emberekkel, emberek között lehet. A mandátumom alatt megyénk összes magyarlakta településén jártam fogadóóra, lakossági fórum, rendezvény keretében, híd szerepét kívántam betölteni megyénk és a fõváros között.

Olvasom, hogy 18 alkalommal szólalt fel a plénumban. Milyen ügyekben?

Többek között felszólaltam a közbiztonság ügyében, a visszaszolgáltatásokkal kapcsolatban és sok más megyénket érintõ témában. Elsõsorban olyan témákat hoztam fel a parlament plénumában, amelyekkel fogadóórákon, lakossági fórumokon találkoztam. Ezek azok a problémák, amelyeket az emberek, a választók mondtak el, ezeket közvetítettem a fõváros felé.

Milyen eredményekkel?

A felszólalások elsõsorban formálisak, informatívak, melyek inkább figyelemfelkeltõ jellegük miatt fontosak, hiszen olyan általános vagy egyedi problémákat vetnek fel, amelyekre mindenképpen megoldást kell találniuk az illetékes hatóságoknak. Ide sorolnám az interpellációkat, amelyekben a minisztereket és a minisztériumokat vontam kérdõre olyan témákban, mint az emberek biztonsága, gazdaságfejlesztés, vagy infrastrukturális, úthálózattal kapcsolatos gondok.

Hány törvénytervezetet nyújtott be, illetve hány törvénytervezethez adta a nevét?

Összesen 82 törvénytervezethez adtam a nevem, ebbõl 22 törvénnyé is vált.

Milyen törvényekrõl van szó?

Arra törekedtem, hogy a fogadóóráimon, a lakossági fórumokon szerzett tapasztalatokat szabályozzam törvényileg, de egységesen, az RMDSZ-frakció nevében is iktattunk számos tervezetet. A megszavazott tervezetek nagy része közösségünk jogaival, közbiztonsággal, egészségüggyel kapcsolatos problémákat szabályoztak. Az általam benyújtott törvénykezdeményezésnek köszönhetõen 2020 után valós értéken kárpótolják a kommunista rendszer idején elkobzott ingatlanok tulajdonosait. A magyar iskolákban nem szüntethetnek meg vagy szervezhetnek át magyar osztályokat az RMDSZ jóváhagyása nélkül. Ugyancsak RMDSZ törvénykezdeményezésünk a prevenciós törvény, amely a cégeket segíti azzal, hogy az ellenõrzõ hatóság elsõ kivizsgáláskor nem bûntethet, csak javaslatokat fogalmazhat meg. Egyébként az RMDSZ következetesen kitart a nyelvi jogok alkalmazása és bõvítése mellett is. (folytatjuk)


Lejegyezte: Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply