A polgármester tervei Nagybánya jövõjérõl

Amint arról múlt heti lapszámunkban hírt adtunk, július 8-án a Boldog Scheffler János Közösségi Házban került sor arra a közvetlen hangulatú megbeszélésre, amelyen Cãtãlin Chereches, Nagybánya polgármestere a helyi magyar közösség képviselõivel találkozott. A találkozót megtisztelte jelenlétével Apjok Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselõje és házigazdaként Ft. Szmutku Róbert római katolikus esperes.


A találkozó elején Vida Noémi alpolgármester, az RMDSZ Nagybánya Központú Területi Szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlevõket és a város polgármesterét.
Rámutatott arra, hogy a város általános problémái a magyar közösség gondjai is, amelynek ezek mellett sajátos problémái és törekvései is vannak.
A megbeszélésen elsõsorban arról kell eszmét cserélnünk, hogy mit teszünk a jövõben a városért.
Cãtãlin Chereches polgármester kifejezte örömét, hogy együtt lehet Nagybánya magyarságának képviselõivel, és köszönetet mondott a meghívásért.
Kiemelte a magyar közösség hozzájárulását a város fejlõdéséhez, kifejezte tiszteletét azok iránt, akik Nagybányát felépítették.
Milyen teendõink vannak általában a városért? – vetette fel a kérdést az elöljáró.
Bizonyos dolgokat helyre kell tenni, újra kell indítani. Újra kell építeni Nagybányát a közlekedési infrastruktúra szempontjából, és hangsúlyt kell fektetni a gazdasági fejlõdésre, hogy azok a gyerekek, akik itt végzik tanulmányaikat, itt dolgozzanak a jövõben, ugyanis a városban mûködõ nagy cégek munkaerõhiánnyal küszködnek.
Éppen ezért célul kell kitûzni, hogy újragondoljuk, és újraépítsük a város egyetemét.
A város mûvelõdési életének fontos része a képzõmûvészet, s ebben a magyar közösség képviselõinek kiemelkedõ szerepe volt a nagybányai festõiskola mûvészei és alkotásai által.
Nagybánya régi fõterének megújítására létezik egy részletes projekt. Már jövõre sor kerül az elektromos hálózat cseréjére és a parkolók rendezésére.
Befejezéséhez közeledik a Minerul épület (a magyarság számára István Király Szálló) átvétele, hogy az épület a város tulajdonába kerüljön. Mûvelõdési Központként is mûködhet majd sokszínû kulturális kínálattal.
Fontos a város környéki erdõk védelme, az ökoturizmus fejlesztése.
A polgármester szerint a legnagyobb probléma az állampolgári nevelés a város tisztasága és a közrend megóvása érdekében. Ezek prioritások a közigazgatás számára.
A közeljövõben sor kerül a videó megfigyelõ rendszer kiépítésére is.
Szükségesnek mutatkozik a város saját folyóiratának létrehozása is, s ezzel a megbeszélés résztvevõi egyértettek.
Fontos továbbá a polgárok és az önkormányzat bevonása és közremûködése a döntések meghozatalába, az állandó nyilvános vita, a párbeszéd, a kommunikáció.
Mindez azért, hogy meghozzuk a döntéseket, és megvalósítsuk õket a város és a közösség érdekében, vonta le a következtetést a polgármester.
A hozzászólások során szóba került a város egyetemének ügye, a Nagypiac helyzetének rendezése, az Otilia Cazimir Óvoda helyzete.
Kérdésre válaszolva, Cãtãlin Cherecheº polgármester elmondta, hogy a Helyi Tanács jóváhagyásának megfelelõen sor kerül a Németh László Elméleti Líceum átköltözésére a Petre Dulfu Általános Iskola épületébe.
Az iskola fel lesz készítve az oktatásra, azonban az épület a jövõben felújításra szorul.
Vida Noémi alpolgármester hozzászólására reagálva, a polgármester kiemelte azt, hogy mivel jövõre ünnepli a város A nagybányai festõiskola létrejöttének 125. évfordulóját, ebbõl az alkalomból nagyszabású rendezvényt kell létrehozni, s ezt az eseményt népszerûsíteni szükséges.
Összességében hasznos eszmecsere zajlott le július 8-án a Boldog Scheffler János Közösségi Házban.

Farkas Imre (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply