Döntés született az Otilia Cazimir Óvodában történt magyarellenes megnyilvánulás ügyében

Nyílt titok, hogy az utóbbi idõben eléggé elszaporodtak hazánkban a nacionalista megnyilvánulások, melyek célpontjai, elszenvedõi túlnyomórészt ,,természetesen” a magyar közösség képviselõi. Sajnos nem csak magas szinten dívik ez a szokás, hanem a kisebb közösségek, az egyének életébe is begyûrûzött. Ugyancsak sajnálatos, hogy immár megyénk viszonylatában is példával hozakodhatunk elõ erre a fölöttébb veszélyes jelenségre.

Az egyik ilyen eset a nagybányai Otilia Cazimir Óvodához köthetõ, ahol az egyik román szakon tevékenykedõ óvónõ rendszeresen és folyamatosan becsmérelte egy közösségi oldalon az intézmény akkori magyar igazgatónõjét és a magyar közösséget. Jó ideig büntetlenül, mostanra azonban – az RMDSZ és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat fellépésének köszönhetõen – a hatóságok méltóan ,,megjutalmazták” sértõ magatartásáért.

,,Elfogadhatatlannak tartom, hogy bárki becsmérelje, megfélemlítse, fenyegesse magyar közösségünket, közösségünk azon tagjait, akik becsületesen, a törvényt tiszteletben tartva végzik munkájukat. Sajnos látható, hogy az elmúlt években gyökeret vert szélsõséges politikai közbeszéd bekerült idõvel a munka- és személyes kapcsolatokba is. Errõl a nacionalista populista szlogeneket csattogtató többségi vezetõk tehetnek. A közeljövõ egyik fontos feladata a magyar-román kapcsolatokban a békés, tiszteletteljes együttélés konszolidációja” – nyilatkozta lapunknak az eset kapcsán Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es parlamenti képviselõ, aki az érintettek jelzésére intézkedett, hogy a fennálló jogsérelemnek mielõbb véget vessenek.

Elõttem van az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem kevesebb, mint 27 oldalas döntése, s azon töprengek, hogy miként lehetne a benne foglaltakat röviden, de árnyaltan, részletesen, pártatlanul ismertetni olvasóinkkal, persze a lap biztosította terjedelmi korlátok között. Mivel ez lehetetlen feladatnak mutatkozik, csupán az Országos Diszkriminációellenes Tanács hivatalos döntésére térek ki. A Tanács mindjárt az elsõ pontban kijelenti: a panaszos által ismertetett helyzet kimeríti a diszkrimináció, a zaklatás fogalmát, és sérti a méltósághoz való jogot. A második pontban 2 000 lejes büntetést rónak ki a vétkes óvónõre, míg a döntés harmadik pontja arra kötelezi õt, hogy a határozat kivonatát egy helyi lapban tegye közzé, mivel jogsértõ nyilatkozatait is nyilvános helyen terjesztette.

,,Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatnak azért, hogy jelzésünkre azonnal intézkedett, és az ügyet az Országos Diszkriminációellenes Tanács elé terjesztette. A szakhatóság döntése azt bizonyítja, hogy érdemes jogainkért kiállnunk, hiszen ismételten bebizonyosodott: ha küzdünk jogainkért, ha nem söpörjük a szõnyeg alá a minket ért sérelmeket, hanem kiállunk igazunkért, elõbb-utóbb a törvény is a mi oldalunkra áll” – összegzett a képviselõ.

Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply