Hogy állunk az elkobzott javak visszaszolgáltatásával?

Interjú Apjok Norbert Máramaros megyei parlamenti képviselõvel


Apjok Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselõje dolgozta ki azt a törvénytervezetet, amely elõrelépést hozhat a kommunizmus idején elkobzott javak visszaszolgáltatásának ügyében.

  • – Képviselõ úr, mi ösztönözte arra, hogy ezt a tervezetet benyújtsa?
  • – Sajnos három évtizeddel a rendszerváltás után sem rendezõdött teljes mértékben és minden igényt kielégítõen az elkobzott egyházi ingatlanok teljes visszaszolgáltatása. Azok az igénylõk, akik kárpótlásért folyamodtak, ingatlanukért áron alul lettek kárpótolva, ami szerintem, és gondolom, mások szerint is, egyáltalán nem helyes. A most elfogadott törvény rendezni próbálja ezt az áldatlan állapotot azáltal, hogy az ingatlanokat nem a hét évvel ezelõtti értékük szerint kell felmérni, ahogy az eddig történt, hanem a visszaszolgáltatást elõíró határozat idõpontjában érvényes közjegyzõi értékrács az alap.
  • – Ezen kívül melyek az említett törvénytervezet legfontosabb újításai?
  • – Szorgalmaztam továbbá, hogy a visszaszolgáltatási folyamatban az államot kötelezzék arra, hogy bebizonyítsa, nem jogtalanul kobozta el az adott tulajdont. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az eredeti tulajdonosnak kellett bebizonyítania, hogy az állam jogcím nélkül, erõszakkal fosztotta meg õt az adott tulajdontól. Ezt azonban számtalan esetben szinte lehetetlen volt bebizonyítani. Mostantól a bizonyítási folyamat fordított: az államnak kell bizonyítania, hogy nem önkényesen vette el az adott javat. Ha ezt nem sikerül bizonyítania, az adott ingatlan tulajdonjoga az elkobzás elõtti tulajdonosra száll vissza.
  • – Mikortól lép életbe a törvényt?
  • – A most elfogadott törvény az államelnöki kihirdetést követõen lép hatályba, vagyis akkortól válik kötelezõen alkalmazandóvá.
  • – Képviselõ úr, ha már így összejöttünk – bár ez az érdekvédelmi szervezet egy másik sikereként könyvelhetõ el -, azt is megkérdezem, hogy mi a helyzet a Meleg étel és délutáni oktatás minden iskolába! programmal, amit szintén most fogadott el döntõházként a szenátus?
  • – Igen, ez a törvény közvetlenül érinti a hazai magyar tannyelvû oktatást, ugyanakkor az egész oktatási rendszerre is kihatással lesz. Pontokba összefoglalva elmondhatom, hogy az államelnöki kihirdetést követõ tanévben életbe lépõ törvénycsomag egyebek mellett csökkenti a minimális osztálylétszámot, rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a nyelvi kisebbségeknek joguk van a számarányos jelenlétre az oktatási intézmények vezetõ testületeiben, hogy már két éves kortól mehetnek óvodába a gyermekek, hogy a gyermekeiket egyedül nevelõ szülõk, illetve a szociálisan hátrányos helyzetû családok elõnyben részesülhetnek a bölcsõdei beiratkozáskor, és még sorolhatnám. Ugyanakkor a törvény rendelkezik arról is, hogy 2030-ig kötelezõen ki kell terjeszteni minden iskolára az afterschool programot és a meleg étel programot.
  • – Köszönöm a beszélgetést!

Lejegyezte: Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply