A gazdák érdekében

Agrárkonferencia Szamosardón és Koltón

Január 25-én a Partium Vidékfejlesztéséért és Mezõgazdaságáért Egyesület szervezésében került sor arra a két rendezvényre, amely a gazdák tájékoztatását tûzte ki célul. Éppen ezért a konferencia a következõ témákat ajánlotta a gazdák figyelmébe: pályázatok és mezõgazdasági támogatások, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, feldolgozott termékek engedélyeztetése, mezõgazdászok együttmûködésének lehetõségei.

Szamosardón 10 órától a bentlakás épületében rendezték meg a konferenciát, ahol házigazdaként Nagy Annamária, a Kós Károly Általános Iskola igazgatója fogadta a vendégeket, majd Vicsai János, Sülelmed RMDSZ szervezetének elnöke üdvözölte a megjelenteket.

Koltón délután 16 órakor kezdõdött a konferencia, amelynek munkálatait Tar Bálint falugazdász, az esemény szervezõje nyitotta meg.

Mindkét helyszínen a rendezvény kezdõ részében hangzott el Tar Bálint Máramaros megyei falugazdász köszöntõje. Ezt követõen mind Szamosardón, mind Koltón Apjok Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselõje szólt a résztvevõkhöz.

Apjok Norbert kiemelte annak fontosságát, hogy fokozott figyelem kerüljön a gazdák támogatására, a vidékfejlesztésre, a falugazdász hálózat kiépítésére, a megõgazdaság problémáinak megoldására. Fontos továbbá a gazdák együttmûködése, a kis és közepes gazdaságok támogatása is.

A továbbiakban került sor mindkét helyszínen a szakmai elõadásokra.

Mátyás Mihály, a máramarosi Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) munkatársa, a mezõgazdaságban megvalósuló támogatási lehetõségeket mutatatta be.

Beszélt a 2019-es kifizetések befejezésérõl, arról, hogy mi várható 2020-ra, és mi várható a 2021-2027-es idõszakra.

Hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy az információk idejében jussanak el a gazdákhoz, akik 2020-ban is ugyanazokra a támogatásokra számíthatnak, mint eddig. A feltételrendszer sem változott.

Amikor a gazdák támogatásért folyamodnak az ügynökséghez, pontosan kell, hogy tudják milyen támogatást igényelnek, a dokumentumokat pedig kellõ idõben szükséges beszerezni.

A 2021-2027-es idõszakban a támogatások a nemzeti stratégiai terv alapján valósulnak meg a tervek szerint, és ezekben központi helyet kapnak majd a családi gazdaságok, családi vállalkozások.

Dr. Albert Imre, a Bioterra cég igazgatója, A romániai biogazdálkodás jelenlegi helyzete és fejlõdési tendenciái címmel tartott elõadást, amelybõl kiderült, hogy Romániában 1992-ben kezdõdött a biogazdálkodás fejlõdése. Szó esett arról, hogy mi az ökológiai gazdálkodás, milyen az európai szabályozás, hogyan történik a biogazdálkodók bejegyzése.

A 2019-es adatok szerint Romániában 365 000 hektáron folyik biogazdálkodás, s ebben sikeres projektek valósulnak meg, s lehetõségek vannak a biogazdálkodásban létezõ támogatások megszerzésére is.

Dr. Bartha Károly állatorvos, falugazdász elõadásában szóba került az, hogy milyen együttmûködési lehetõségek vannak a szarvasmarha-tartásban, hogyan valósítható meg a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, hogyan történik a feldolgozott termékek engedélyeztetése.

Az elõadó kiemelte a szövetkezés fontosságát, és hangsúlyozta, hogy a szövetkezetek eredményesen, sikeresen mûködhetnek.

Mindkét konferencia záró részében Tar Bálint megköszönte az elõadók magas színvonalú szakmai közremûködését és a gazdák érdeklõdõ részvételét az agrárkonferenciák megvalósításában.

Farkas Imre (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply