Kiosztották az Ezüstfenyõ-díjakat – Laudációk

A Szövetségi Képviselõk Tanácsán átadták Kolozsváron az Ezüstfenyõ-díjakat. A Nagybánya Központú Területi RMDSZ Ezüstfenyõ-díját Téglás József, a koltói Petõfi Emlékünnepség szervezõje, míg az RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezete Ezüstfenyõ-díját Sebestyén Magdolna ügyvéd, az RMDSZ máramarosszigeti szervezetének alapító tagja, volt önkormányzati képviselõ vehette át.

Az RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezete Ezüstfenyõ-díjra terjesztette elõ Sebestyén Magdolna ügyvédet 

SEBESTYÉN MAGDOLNA, Kolozsváron született, ott végezte tanulmányait és 1975-ben sikeresen államvizsgázott a Babeº-Bolyai Tudományegyetem jogi karán. Életpályáját a kihelyezés után Máramarosszigeten folytatta, miután  felvételt nyert a Máramarosi Ügyvédi Kamarába, ahol napjainkig dolgozik. A családalapítás mellett, fontos volt számára magyarsága, környezetében büszkén vállalta hovatartozását. 1989-ben az RMDSZ máramarosszigeti szervezetének alapító tagja, valamint késõbb önkormányzati tanácsosként harcolt a közösségi jogok gyarapításáért. Irodája ajtaja mindig nyitva állt a magyar emberek és problémáik elõtt, melyek megoldását a legmagasabb fokon és odaadással végezte, kivívva sikerei és elkötelezettsége által a közösség és a szakma elismerését. 

Dr. Béres István László,

az RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezetének elnöke

Ezüstfenyõ-díjban részesült Téglás József

Téglás József mottója: ,,Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.” (Wass Albert)

Téglás József magyartanár a Petõfi Emlékünnepség fõszervezõje. Az évente tartott megemlékezést negyven éve szervezi a koltói születésû pedagógus, aki a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium tanára. A kommunizmus utolsó éveiben betiltott rendezvény neki köszönhetõen éledt újra 1990-ben és lett Koltó és Bányavidék elsõ és sokáig egyetlen magyar kulturális ünnepsége.

Nem csak kulturálisan, hanem közösségileg erõsíti a rendezvény a környék magyarságát. A 80-as, 90-es években szabadtéri színházak, magyar irodalmi estek kulcsembere, tevékenysége által hozzájárult a Nagybánya vidéke magyar identitástudatának megerõsítéséhez.

Irodalom-szeretetének köszönhetõen a közösségszervezõi munkáját nyughatatlan lelkesedéssel végzi, így kezdeményezése révén érkeznek Koltóra az elmúlt években neves színmûvészek irodalmi és Petõfi-elõadásokkal.

Téglás József tanár úr munkásságának eredménye a Petõfi-kultusz továbbélése, a helyi közösség kulturális és irodalmi aktivitása. Diákjai körében nagyon kedvelt és tisztelt személy, alázatos és önzetlen törekvése a magyar irodalom és színház megszerettetésében példamutató lehet mindenki számára.

Apjok Norbert parlamenti képviselõ

Leave a Reply