A vers örök: Petõfi Sándor Szavalóverseny Koltón

A koltói Petõfi Sándor Szavalóverseny idén a Máramarosi Magyar Napok keretén belül került megrendezésre. A nagymúltú versenyt korábban a Teleki Blanka nyugdíjas klub szervezte, s azóta mindannyiunk örömére a szépkorú szavalók mellett egyre több kisdiák, középiskolás és felnõtt szavaló jelentkezik a versenyre. Hatodik alkalommal szervezi a versenyt a koltói közösség, idéntõl a verseny szervezését az Agape Alapítvány közös megegyezés alapján átengedte a frissen alakult koltói székhelyû Petõfi Sándor Emlékegyesületnek, melynek elnöke Bencze Zita, alelnöke Apjok Norbert, az elnökség tagja Torkos Imre. A versenynek számos lelkes támogatója volt: a debreceni Maticska Jenõ Alkotó és Képzõmûvészeti Kör, a LAK-ING Plusz Kft, a Jövõ Boldogságáért Egyesület, a Luby Tarsasag, dr. Kiss Kálmán, a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Általános Iskola, a Dobó István Tiszti Klub, a Máramaros Megyei Tanács, a Koltói Polgármesteri Hivatal, koltói református egyház, az Agape Koltó-Katalini szociális támogatások alapítványa, a Virág-, Jutka-, Noémi, Lenke- és Muskátli panzió.

A rendezvényt Csendes Lajos polgármester és Apjok Norbert parlamenti képviselõ köszöntõ szavaival nyitották meg. A versenyzõk környékbeli és magyarországi településrõl sereglettek össze (Debrecenbõl, Mikepércsrõl, Tiszabecsrõl, Fehérgyarmatról, Levelekrõl, Bagamérról, Szinérváraljáról, Szilágycsehbõl, Nagybányáról, Katalinból és Koltóról) négy korcsoportban mérték össze tehetségüket. A versenyzõk egy Petõfi-verset és egy szabadon választott verset vagy prózai alkotást mutattak be. A zsûri elnöke Kerékgyártó Kálmán költõ, a Nagybányán alakult és Debrecenben mûködõ Maticska Jenõ Alkotó és Képzõmûvészeti Kör tagja, zsûritársai Keresztúri Mária költõ, dr. Borbély Balázs jogász, a nyíregyházi Luby Társaság titkára, Balogh Csaba és dr. Váradi Izabella magyartanárok. A verseny szünetében helyi elõadók léptek fel: Bunyi Jázminka és Szász Szilárd népdalt énekelt, Szász Dianna és Kádár Panna mesét mondott, Fazekas Magdolna szavalt, Sebõk Máté kalotaszegi legényest táncolt, Jenei István és Jenei Szilvia megzenésített Petõfi-verseket mutatott be, a koltói kamarakórus Fülöp Gábor karnagy vezetésével egyházi énekeket adott elõ, a Bányavirág néptánccsoport szilágysági táncokkal lépett színpadra. 

A verseny gyõztesei Elianti Sarah (Nagybánya), Kovács Alexandra (Debrecen), Lazovics Attila (Debrecen), Mezõsi Leventéné (Debrecen). Második díjasok: Kádár Angéla (Koltó), Bocskai Alexandra (Bagamér), Bencze András (Koltó). Harmadik díjasok: Kelemen Zsombor (Fehérgyarmat), Kovács Dorottya (Mikepércs), Makula Rómeó (Debrecen), Ákli Mártonné (Levelek). Dicséretben részesült: Kádár Emília (Koltó), Barta Bianka (Tiszabecs).

A zsûri különdíját, egy 24 karátos arannyal bevont Petõfi-emlékérmet Bencze András kapta különlegesen szép, õszinte, mélyen átélt elõadásáért.

A verseny, ahol Petõfi versei megõrzendõ értéket jelentenek minden generáció számára, olyan fellépõket is Koltóra vonzott, akik igazán jó irodalmi ízléssel válogattak szövegeket, akik évek óta visszajárnak, s évek óta egyre különlegesebb versválasztásokkal örvendeztetik meg a bíráló bizottságot és a közönséget, akiknek kiforrott elõadásmódjuk jóval túlmutat egy amatõr szavalóverseny keretein.

Köszönet az élményért, köszönet a tevékeny szervezõ csapatnak, s az õket irányító lelkes Bencze Zitának.

Váradi Izabella

Leave a Reply