,,Szabadság, szerelem!/ E kettõ kell nekem.”

Petõfi emlékünnep, Koltó, 2019

A sokéves hagyománynak megfelelõen idén is szeptember elsõ vasárnapján került sor Koltón a Petõfi emlékünnepre.

Az ünnep elõestéjén, augusztus 31-én a koltói Gyülekezeti Ház könyvbemutató helyszíne volt. Ekkor ismerkedhetett meg az érdeklõdõ közönség Juhász István Szerelem a síron túl is… Petõfi Sándor és Szendrey Júlia címû mûvével. (A könyvbemutatóról részletesen jövõ heti lapszámunkban olvashatnak.)

A szeptember 1-jei emlékünnep a református templomban ünnepi istentisztelettel kezdõdött.

Ezen igét hirdetett Nt. Victorné Kardos Erika nemesbikki lelkipásztor.

Igehirdetésének alapgondolata Józsué könyvébõl származik: ,,Légy bátor és erõs!” – mondja az Úr Józsuénak.

Koltó számunkra jelenti Petõfi Sándort és Szendrey Júliát, Koltó annak a 28 versnek a bölcsõje, amelyeket itt írt a költõ.

Az igehirdetést követõen Ecsedi Arpád helybeli lelkipásztor ünnepi megemlékezésében köszöntötte az egyházi és világi méltóságokat, a hollandiai vendégeket, a sárospataki 8Kor Színház mûvészeit, akik 25. alkalommal vettek részt a Petõfi emlékünnepen.

Az ünnepi istentisztelet a Himnusszal zárult.

12 órától került sor a koszorúzási ünnepségre Petõfi Sándor és Szendrey Júlia kettõs szobránál.

Téglás József tanár, az emlékünnep fõ szervezõje, köszöntõ szavaiban Reviczky Gyula Petõfi él címû versének alapgondolatát idézte, majd emlékeztetett arra, hogy Petõfi Koltón töltötte életének legboldogabb szakaszát, amelynek termése 28 költemény.

Dr. Tarjányi József, a kiskunfélegyházi Petõfi Emlékbizottság elnöke, ünnepi beszédében kiemelte, hogy Petõfi szülõvárosának vallotta Kiskunfélegyházát, hiszen ott cseperedett fel.

A Koltói Kamarakórus Fülöp Gábor karnagy vezényletével énekelt, majd Lengyel János, az egri Dobó István Klub elnöke a Petõfi-kutatás új fejleményeirõl szólott.

Tar Renáta tanárnõ irányításával került sor a koszorúzásra.

A kettõs szobor talapzatára elhelyezték a megemlékezés virágait a politikai pártok, a társadalmi, vallási és kulturális szervezetek, valamint az önkormányzatok képviselõi.

Petõfi Sándor Szeptember végén címû költeményét Marosán Csaba színmûvész szavalta el.

A koszorúzási ünnepség végén a jelenlévõk együtt énekelték a költõ Távolból címû versének megzenésített változatát.

15 órakor kezdõdött a zenés, táncos, verses emlékmûsor a kastélykertben felállított szabadtéri színpadon.

A mûsor kezdetén Téglás József bemutatta mûsorvezetõ társait: Bencze Henriettát és Bencze Kádár Bertát.

Miután köszöntötte a közönséget, elmondta azt, hogy az idei ünnepség két évfordulóhoz is kapcsolódik: 170 évvel ezelõtt tûnt el a fehéregyházi csatatéren Petõfi, 80 évvel ezelõtt rendezték az elsõ emlékünnepséget Koltón.

Csendes Lajos, Koltó polgármestere köszöntötte a közönséget, a vendégeket és a meghívottakat, majd közölte, hogy a Teleki kastély felújítása folytatódik, és a tervek szerint 2020 májusáig befejezõdik.

Apjok Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei képviselõje, beszédében kiemelte, hogy az ünnep erõsíti a közösséget, s hangsúlyozta a közösség erejét. Erõs közösség erõs jövõt tud építeni.

A szónok szerint eljött az építkezés ideje, s most cél a tisztelet elvárása és kivívása.

Petõfi a szabadság és a szerelem költõje, akinek a példamutatása ma is érvényes.

Galánthay Zsombor ügyvéd, Teleki Sándor leszármazottja, hangsúlyozta a hagyományok megélésének fontosságát, majd közölte, hogy létrehozták a Teleki-Petõfi Kulturális Egyesületet a közösségi célok megvalósítása érdekében.

A zenés, táncos, verses mûsor Marosán Csaba kolozsvári színmûvész elõadásával kezdõdött, Petõfi mûveibõl összeállított mûsorában felidézte Petõfi életének legboldogabb idõszakát, a Koltón átélt mézeshetek idejét.

Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor népdalokból, nótákból és Petõfi-dalokból összeállított mûsorával hangulatot teremtett, a közösség együtt énekelt velük. Kísért Szõcs Lõrinc és népi zenekara.

Hiteles néptáncokat mutatott be a Talpalat Néptánccsoport Nagybányáról.

László Attila Kézdivásárhelyrõl származó népszerû énekes mûsorában sikeres dalok szerepeltek az elõadó repertoárjából. Mûsora végén együtt énekelte a közönséggel a Székely himnuszt.

A sárospataki 8Kor Színház produkciója azért volt rendkívüli, mert mûsorukban az emúlt 25 év összefoglalására törekedtek, ugyanis 1994 óta minden év szeptemberében felléptek a koltói Petõfi emlékünnepen. Megható emberi gesztus volt az, ahogyan összeállításukban megemlékeztek az idõk során az öröklétbe távozott társaikról. A 25. évforduló alkalmából teljesítményüket meleg szavakkal méltatta Téglás József, és a színpadon köszöntötte õket Csendes Lajos, Koltó polgármestere.

A koltói Somfa Néptánccsoport és a domokosi Szivárvány Néptánccsoport közös produkciójában gyermeklakodalmas került a színpadra.

Az emlékmûsor záró részében a koltói Lakatos Zsófia elõbb saját versét, majd Petõfi Sándor Jövendölés címû költeményét szólaltatta meg.

Találkozunk 2020 szeptemberének elsõ vasárnapján a következõ Petõfi emlékünnepen.

Farkas Imre (Bányavidéki Új Szó)

Fotók: Pongrácz Panni

Leave a Reply