Szamosardói falunapok 2019

Szamosardó és Sülelmed város magyar közössége két napos ünnepkörrel tisztelgett államalapításunk évfordulója jegyében.

Idén elsõ alkalommal került sor a Szamosardói falunapokkal összekötött, XVI. évfolyamához érkezett Szent István napi focitorna szilágysági Öregfiúk-találkozójára augusztus 17-18-án.

Szombat reggel vette kezdetét a focitorna. A köszöntõket megelõzte Nt. Tóbiás Tibor szamosardói református lelkipásztor áldása, aki az Apostolok Cselekedeteirõl írott könyv 11. részének 11. verse alapján tartott áhitatot, Isten áldását kérve a rendezvényre.

Köszöntötte a rendezvényt: Morar Lucian – Sülelmed polgármestere, aki elismeréssel nyilatkozott a focitorna kezdeményezõjérõl, Kovács Kuruc János tanárról és a vendéglátó szamosardói közösségrõl. Vicsai János RMDSZ elnök folytatta, kiemelve, hogy államalapításunk 1019 évében a focitorna közösségépítõ szerepe rendkívüli. Továbbá, megtisztelte a focitornát Vicsai István – Sülelmed alpolgármestere, Seres Dénes – a Szilágy megyei RMDSZ elnöke és parlamenti képviselõje, illetve Apjok Norbert – Máramaros megye RMDSZ és parlamenti képviselõje. Mindketten a díjkiosztás alkalmával méltatták a focitornát. A csapatok 11 településrõl érkeztek. 12 csapatot a rendezõk 3 csoportba osztottak-sorsoltak (A, B, C). A csoport: Kraszna, Sarmaság, Ipp, Ardó II. B csoport: Szilágynagyfalu, Kalotaszeg, Ráton, Szilágyballa. C csoport: Monó, Szilágycseh, Désháza, Ardó I, Zilah. Az elõdöntõk A és B csoportja így alakult: A: Zilah, Ráton, Nagyfalu. B: Sarmaság, Ipp, Ardó I. A döntõt Zilah és Sarmaság játszotta, melynek gyõztese Sarmaság lett, 2:0 arányban bizonyult jobbnak. A III. helyet hetes rúgásokkal Ráton szerezte meg.

A lejobb kapus: Molnár Imre (Zilah).

A gólkirály: Kulcsár Szabolcs (Zilah).

A sportszerûségért járó oklevelet Szamosardó I csapata kapta.

A focitornát a kulturotthonban megterített asztalülés és nótázás zárta, ahol a talpalávalót Jenei István és Móré Lehel biztosította.

Vasárnap a versenyek és kulturális programok napja volt. Reggel 8.30-kor vette kezdetét a bogrács- és töltöttkáposzta-fõzõ verseny, ugyancsak a helyi focipályán. Közben 10 órától ünnepi istentisztelet volt a helyi református templomban.

Összesen 7 egyén/csapat jelentkezett a borácsfõzõ, illetve 9 a káposztatöltõ és fõzõ versenyekre, melyek elbírálására 15 óra körül került sor a jelenlévõk közül kiválasztott zsûri által. A kész ételeket aztán szétosztották a vendégek között. A bográcsfõzõ verseny gyõztese Kis Tóth Ervin és szomszédja, Nagy István, akik együtt dolgoztak, fõztek. A töltöttkáposzta-fõzõ verseny gyõztese Moni Mária lett.

A kulturális mûsorok keretében felléptek: a szamosardói Kis Bokréta néptánccsoport – szilágysági táncokkal, a szamosardói Bokréta néptánccsoport – szilágysági és magyarpalatkai táncokkal, a monói Asszonykórus – az általuk összeállított népdalcsokorral, a monói Tölgyfa néptánccsoport – mezõségi táncokkal és végül a szamosardói ifjúság Kék Nefelejcs néptánccsoport – szilágysági táncokkal. 

Folytatódott a helyszínen felállított akadálypályák legyõzése, versenyek, vetélkedõk, játékok és egyéb meglepetések lebonyolítása, azaz a jelenlévõ embersereg, kicsiktõl a szépkorúakig való lefoglalása és szórakoztatása. A parasztolimpia gyõztese Nagy Gellért, a Házas-Pár-Baj gyõztese pedig Kiss Béla és felesége, Nelli lett, akik sikeresen teljesítették az elõttük álló feladatokat. Számtalan lehetõség várt még az érdeklõdõkre, úgy mint: íjászat, arcfestés, kézmûveskedés, kisgyerekeknek felállított akadálypályák. Magyarországról  is érkeztek hozzánk vendégek, a Torockói-Íjász-Szer tagjai pedig saját proramajánlatukon belül bemutatták és elmesélték a Jurta és annak felállítása titkait (élet a jurtában), hazatérõ õseink viseletének, eszközeinek és fegyvereinek megismerését, és megengedték azok fel- és kipróbálását.

Az estét a tûzijáték után himnuszunk közös eléneklése és az azt követõ szabadtéri mulatozás zárta.

Köszönjük támogatóinknak, akik nélkül nem valósulhatott volna meg e jeles rendezvény: Communitas Alapítvány, Sülelmed Város Polgármesteri Hivatala, Szilágy megyei és Sülelmed községi RMDSZ, Szamosardói ,,Kós Károly” Általános Iskola, Szamosardó Református Egyházközsége, Pro Scola Ardo Egyesület, Szamosardói Magyar Ifjúsági Tanács (SZMIT), Fóris Mihály, Agromec Arduzel, Kis Tóth János, Zoltan Pan SRL.

Hatalmas köszönet illeti Nagy Annamária igazgatónõt, aki az egész rendezvény kezdeményezõje. Reméljük, hogy vele és általa minden évben megszervezett hagyománnyá válhatnak a Szamosardói Falunapok.

Mátyás Elíz

Fotók: Balag Evelin és Pongrácz Panni

(Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply