Törvénymódosítási javaslatok

Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es parlamenti képviselõ a közelmúltban három rendkívüli fontossággal bíró törvénymódosítást is kezdeményezett, illetve támogatott.

Az egyik, jelenleg a szenátusnál levõ tervezet a kommunizmus idejében önkényesen államosított ingatlanok viszszaszolgáltatásáról szóló törvénnyel kapcsolatos módosításokat tartalmaz. A kezdeményezõ képviselõk és szenátorok nehezményezik, hogy a 165/2013-as törvény ellentmond az arányosság elvének, illetve diszkriminál, mivel a már megítélt kárpótlások esetében a tényleges piaci árat vették figyelembe, és ennek megfelelõen kaptak az igénylõk részvényeket vagy pénzbeli kárpótlást, míg az ezután kártalanítottak úgynevezett kompenzációs pontokat kapnak. Ezeket árverésre lehet bocsájtani, illetve készpénzzé lehet váltani, viszont nem tükrözik az ingatlan értékét, mivel a öszszegek megítélésénél a 2013-as jegyzõi irányárakat alkalmazzák. Ugyanakkor jelentõs különbségek figyelhetõk meg a természetben visszaszolgáltatott ingatlanok értéke és a kárpótlásként megszerezhetõ összegek között (akár 100 a 25-höz is lehet az értékarány-változás).

Szintén a szenátusnál van az a kezdeményezés is, amelyik a fogyasztóvédelmi hatóságok hatékonyságának a növelését célzó javaslatokat tartalmazza. Röviden: a jelenleg mûködö 8 regionális szakhatóság, illetve az azok hatáskörébe tartozó, de jogi személyiséggel nem rendelkezõ megyei irodák rendszere bizonyítottan nem képes gyorsan és hatékonyan ellátni azokat a feladatokat, amelyek miatt létrehozták azokat. A kezdeményezõk szeretnék visszaállítani az önálló jogi személyiséggel rendelkezõ megyei hatóságokat, mert ezáltal közvetlenebbé és hatékonyabbá válna a fogyasztóvédõk munkája.

A harmadik tervezet a rezidensek jogállását szabályozó törvényt módosítaná olyan formában, hogy a fiatal orvosok ne csak az egyetemi városokban mûködõ kórházakban végezhessenek rezidens munkát, hanem a saját megyéjükben is, ami lehetõséget adna a fiatal orvosoknak a hazatérésre, s ráadásul a vidéki orvoshianyra is megoldást nyújtana.

Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply