A város és a nagybányai magyarság érdekében

RMDSZ-szájkaraté a Colonellóban

Amint múlt heti lapszámunkban jeleztük, június 27-én a nagybányai RMDSZ szájkaratét szervezett a Colonellóban. A találkozónak az volt a célja, hogy az érdeklõdõk találkozzanak az RMDSZ politikusaival, választott képviselõivel, és válaszokat kapjanak kérdéseikre a szövetség tevékenységével kapcsolatban.

Fogalomtisztázásként közlöm, hogy az Idegen szavak szótára szerint a szájkaraté szó jelentése: szópárbaj, szóváltás, vita.

A találkozó elején Pintér Zsolt üdvözölte a megjelenteket, és közölte, hogy a szervezõk szándéka nonkonformista környezetben nyílt párbeszédet folytatni a magyar közösséget érintõ kérdésekrõl.

Bemutatta az RMDSZ választott képviselõit, akik válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre: Vida Noémit, Nagybánya alpolgármesterét, a Nagybánya Központú Területi RMDSZ és a nagybányai RMDSZ elnökét, Apjok Norbert parlamenti képviselõt és Pap Zsolt nagybányai önkormányzati képviselõt.

A szájkaraté résztvevõi nem annyira szópárbajt, mint inkább eszmecserét, megbeszélést folytattak aktuális politikai kérdésekrõl és az RMDSZ jövõbeni terveirõl.

Kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy a nagybányai önkormányzat mikor vásárolja meg, illetve mikor veszi át a Szent István Szálló épületét, és hogyan hasznosítja az ingatlant.

Az egyik résztvevõ az iránt érdeklõdött, hogy mi lesz az Erzsébet ház sorsa, hogyan menthetõ meg az épület.

Szóba került az úzvölgyi katonai temetõ körül kialakult konfliktus, s ezzel kapcsolatban az RMDSZ álláspontja, a szervezet kapcsolata a kormánypártokkal és az ellenzéki pártokkal.

A jelenlevõk egyike felvetette az utcanévtáblák és a helytelenül írt utcanévtáblák helyzetét, amelyre megoldást kell találni.

Lesz-e magyar bölcsõde Nagybányán? – hangzott el a következõ kérdés.

Milyen a helyi RMDSZ belsõ felépítése, mûködése? Mi a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) szerepe, és hogyan vonhatók be a fiatalok a politizálásba? Ezekre a kérdésekre is választ kerestek a résztvevõk.

Végül szóba került az, hogy az RMDSZ politikusai milyen helyzetben látják a nagybányai magyarságot, illetve a szövetséget a jövõben.

Az RMDSZ jelen lévõ megválasztott képviselõi reményüket fejezték ki, hogy négy év múlva a városi tanácsban és a megyei tanácsban többen, egy erõs, hatékony csapatban tevékenykednek majd a város és a nagybányai magyarság érdekében.

Farkas Imre (Bányavidéki Új Szó)

Fotó: Pongrácz Panni

Leave a Reply