Winkler: május 26-án arról szavazunk, hogy a magyar érdek gyõz, vagy a magyarellenes erõk

„Azt látjuk, hogy az európai parlamenti választási kampány csak nekünk, az RMDSZ-nek szól európai ügyekrõl, mások kampánya sajnos, a magyarellenességtõl hangos. Õk újból ellenünk vannak, azt akarják, hogy ne legyen magyar képviselõ, ne érvényesülhessenek közösségünk érdekei, és ne használhassuk nemzeti szimbólumainkat. Jogosan mondhatjuk tehát, hogy május 26-án arról is szavazunk, hogy a magyar érdek gyõzzön, ne a magyarellenes erõk” – mondta Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselõjelöltje kedden, Nagybányán tartott fórumokon, amelyeket Vida Noémi, Nagybánya Központú Területi Szervezetének elnöke, a megyeszékhely alpolgármestere és Apjok Norbert képviselõ szervezett meg.


„A mi eszközünk az összefogás. Akár tömbmagyar, akár szórvány közösségben élünk, május 26-án fel kell mutatnunk, hogy összetartozunk: közös a kultúránk, a történelmünk és a nyelvünk, több dolog köt össze bennünket, mint amiben különbözünk, még akkor is, ha nem ugyanazt jelenti szórványban politizálni, mint tömbben, és a Partium sajátos problémái is eltérnek a székelyföldi kihívásoktól. A szórványban élõk ugyanolyan fontosak számunkra, mint a tömbvidéken vagy az interetnikus környezetben élõ közösségek. A szórványban hatványozottan nagyobb szükségünk van a közösség összetartó erejére, mert enélkül nem érhetjük el céljainkat sem helyi, sem országos, sem pedig uniós szinten” – fogalmazott az EP-képviselõjelölt.

Winkler Gyula vázolta azt a három célkitûzést, amelyet az RMDSZ az európai parlamenti választási kampányban felvállalt, ezek közül az elsõ a gazdaság komponens. Rámutatott, az EU-s támogatásoknak hatalmas szerepük van a regionális fejlesztések területén, hiszen ezekbõl újulnak meg templomaink, mûemlékeink, iskoláink, ezekbõl fejlõdnek úthálózataink, bõvül az infrastruktúra. Elmondta, bõ 30 milliárd eurót hívott le Románia az uniós csatlakozás óta, ami körülbelül megfelel a 2007-es országos költségvetés összegének. „Ezért elmondhatjuk, hogy csatlakozásunk óta egy plusz évet nyertünk fejlesztési projektek szempontjából az Európai Uniónak köszönhetõen” – mondta az EP-képviselõjelölt.


A második célkitûzés a kisebbségi jogok területéhez kapcsolódik, mert ezen a területen nem történt az erdélyi magyarság elvárásainak megfelelõ elõrelépés az ország 2007-es EU-s csatlakozása óta. „Továbbra is probléma a zászlókérdés, a közintézmények magyar elnevezése, nemzeti szimbólumaink használata. Ehhez képest a román hatóságok azt mondják, hogy a kisebbségi problémát példaértékûen megoldotta Románia. Ha mi nem vagyunk ott, hogy elmondjuk az álláspontunkat, akkor a téma egyoldalúan zárul le. Az európai polgári kezdeményezésre 1,2 millió szavazatot gyûjtöttünk össze. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy jöjjön létre egy keretszabályozás az EU-ban, amely minket megvéd” – összegezte Winkler Gyula.
A harmadik célkitûzés a magyar képviselet megerõsítése. Winkler szerint ezért hangsúlyozza az RMDSZ, hogy a május 26-i választás nemzeti ügy. „Képesek vagyunk az önrendelkezésre, képesek vagyunk saját magunk dolgaiban a saját döntéseinket meghozni. Ha május 26-i szavazást követõen erõs lesz a képviselet, nem tudnak átnézni a fejünk fölött” – mondta a képviselõjelölt.

RMDSZ-közlemény

Fotók: Apjok Norbert Facebook-oldala

Leave a Reply