Kongresszus után: jövõ Nagybányán

A Nagybánya Központú RMDSZ szervezet 19 küldöttel képviseltette magát a múlt héten megtarott XIV. RMDSZ kongresszuson, Kolozsváron. A nagybányai küldötteket kérdeztük, milyen gondolatokkal és tervekkel jöttek haza, Nagybányára?

Vida Noémi, Nagybánya alpolgármestere, a területi RMDSZ szervezet elnöke:

„Bár rég járok központi RMDSZ rendezvényekre, ez a mostani talán mégis más volt. Jobban összehozta és tartalommal látta el a közel 1000 küldöttet, akik, visszatérve Erdély minden szegletébe, gyakorlatba tudják majd ültetni a módosított programot, hozzá tudnak járulni érdemben a Jövõ Erdélyben vitairathoz, és ki-ki a maga helyén építi tovább a jövõt. Nem könnyû, hiszen sokan vagyunk sokfélék, kinek-kinek mi a fontos, de összetéve, ha mindenki végzi kis feladatát, néha összehangoljuk magunkat, néha csendben, néha hangosabban, hiszem, hogy lehet magyar jövõt építeni Erdélyben és Nagybányán is.”

Apjok Norbert, Máramaros megye parlamenti képviselõje:

„Az RMDSZ legnagyobb kongresszusa volt a hétvégén, nemcsak, mert legtöbb küldött és meghívott volt jelen, hanem, mert tavaly lezártuk a vitát a múltról, ennek a kongresszusnak az alkalmából pedig elkezdtünk egy vitát arról, milyennek képzeljük el Erdély jövõjét. Olyan erdélyi és máramarosi magyarságot akarunk, amely versenyképes, megállja a helyét itthon és Európában. Olyan erdélyi és máramarosi magyarságot, amely identitásban erõs. Errõl szól a Jövõ Erdélyben vitairat, és az a párbeszéd, amely a kongresszuson elkezdõdött, és itthon is szeretnénk folytatni.”

Pap Zsolt István, Nagybánya Városi Önkormányzati képviselõ:

„Kolozsváron elsõsorban a pozitív kisugárzás, a központi RMDSZ profizmusa hatott rám, a nagyon sok fiatal és a nagyon jó szervezés. Egyértelmûen látszik, hogy a szervezet belépett a 2.0 szakaszába. Jó volt látni a rengeteg felkészült fiatalt, mert mindenki tudja: ha a jövõt akarod építeni, ez a fiatalok bevonása nélkül lehetetlen. A jövõ a múltra támaszkodik, de elõre néz, ez kell tükrözõdjön a mindennapi munkánkban. A rendezvény megerõsítette bennem az akaratot, hogy helyi szinten is egy profi, versenyképes, fiatalos és konkrét jövõképpel rendelkezõ szervezetet kell kifejleszteni és mûködtetni.”

Lapsánszky Edith, tanfelügyelõ, küldött:

„A látványon és az összetartozás élményén kívül, az maradt meg bennem, hogy muszáj közösségben gondolkodnunk, együtt kell dolgozni a jövõért. Ha sokan ugyanazt akarjuk, van remény a jövõt illetõen. Nem egyéni kalandokba vágva, hanem csapatban dolgozva tudunk iskolát és közösséget építeni!”

Jenei Gabriella, küldött:

„«Van jövõ Erdélyben! Van erdélyi magyar jövõ!» – ez a fõ üzenete a kongreszszusnak. A szülõföldünkön van a jövõ. Ezt a jövõt csak közösen tudjuk kialakítani, felépíteni. Nagyon fontos a kommunikáció, az egymásba vetett bizalom. Közösen kell terveznünk és összehangoltan kell cselekednünk. Részesei és ne csak elszenvedõi legyünk a döntéseknek.”

(nagybanya.ro)

Leave a Reply