RMDSZ: december 4-ig lehet kérni a belterületek tulajdonviszonyának rendezését

 

Az RMDSZ az elmúlt idõszakban jelentõs lépéseket tett a törvényhozásban annak érdekében, hogy valós megoldást nyújtson a visszaigénylõk problémáira bel- és kültelkek esetében egyaránt – tájékoztatott Apjok Norbert Máramaros megyei parlamenti képviselõ.

 

Megtudtuk: december 4-ig lehet iktatni a helyi földosztó bizottságnál azokat a kéréseket, amelyek a beltelkek tulajdonjogának tisztázására irányulnak: ezekben az ügyekben mostantól bizonyítékként elfogadják a tanúk, szomszédok által adott nyilatkozatot is, a területek okirati és valós mérete közötti különbséget pedig topográfiai felméréssel lehet tisztázni.

A kültelkek, mezõgazdasági területek esetében, a földet használó valós tulajdonos kérheti a használati jog kataszteri nyilvántartásba vételét, majd, amennyiben ezt három év alatt senki nem fellebbezi meg, az illetõ a terület tulajdonosává válhat.

A kommunizmus alatti államosítás és a topográfiai felmérések hiánya azt eredményezte, hogy sok esetben bizonyos telkek és udvarok az állam tulajdonát képezik annak ellenére, hogy valaki legális keretek között házat épített rá. Arra is van példa, hogy különbség van a terület telekkönyvezett és valós mérete között, tévesen szerepel a tulajdonos neve a birtoklevélen, vagy zsebszerzõdés rögzíti csupán az adás-vételt.

Ezeknek az eseteknek a megoldására dolgozta ki az RMDSZ azokat a törvénymódosításokat, amelyek kapcsán arra buzdítják az érintetteket, hogy éljenek a lehetõséggel, és tisztázzák területeik tulajdonviszonyát.

Bányavidéki Új Szó (Forrás: rmdsz.ro)

Leave a Reply