V. Petõfi Szavalóverseny Koltón

Október 7-én, vasárnap, Koltón verskedvelõkkel telt meg a Mûvelõdési Ház. Az ötödik alkalommal megrendezett szavalóverseny szervezõje az Agape alapítvány. A díjak nagy részét, értékes festményeket a Maticska Jenõ Alkotó és Képzõmûvészeti Kör adományozta, a könyvcsomagokat  a Jövõ Boldogsága alap, a Luby társaság, a nyirvasvári iskola. Támogatta a versenyt a Betlehen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, Apjok Norbert parlamenti képviselõ, a koltói református egyház, Koltó Község Polgármesteri Hivatala, a koltói Petõfi Sándor Általános Iskola és az Agape Koltó-Katalini  Falusi Szociális Támogatások Alapítványa. A koltói közösség és a panziótulajdonosok (Abigél panzió – Szász Erika, Bio panzió – Koncsárd Ottó, Enikõ panzió – Csolti Enikõ, Jutka panzió – Téglás Judit, Lenke panzió – Téglás Lenke, Noémi panzió – Bencze Magdolna, Muskátli panzió – Szász Ilona, Virág  panzió – Bencze Zita) ajándékokkal, elszállásolással, süteménnyel, gyöngysorokkal (Kádár Helén) támogatták a szavalóversenyt.

 

 

A rendezvényen nemcsak koltói, nagybányai diákok, szépkorúak vettek részt, nagyszámú anyaországi vendég is csatlakozott a szavalókhoz. A határon átívelõ verseny nem is igazán a vetélkedésrõl, a gyõzelemrõl szól. Igazi versünnep ez, valóságos versmaraton, ahol több generáció osztja meg egymással versélményét, értelmezését, olvasatát. A közönség soraiban ülnek a helyi irodalomkedvelõk, rokonok, barátok, szurkolók. Koltó polgármestere ígéretet tett, hogy a helyi közönség jövõre sokkal nagyobb számban képviselteti magát a szavalóversenyen. Üde színfolt volt az a holland nyelvû verselõadás, amit spontánul, a szervezõk kérésére a falu holland vendégei adtak elõ a színpadon.

 

 

A verseny elõzménye az a szavalóverseny, amit a Teleki Blanka Klub és Barcsi Lajos bácsi szervezett a szépkorúak számára. Ez a kezdeményezés került át Koltóra, ahol a résztvevõk köre fokozatosan egészült ki egyre fiatalabbakkal, így ma már négy korcsoport méri össze tudását és tehetségét, legtöbben diákok.

A verseny lelke, fõ szervezõje, Bencze Zita, az Agape Alapítvány alelnöke, akinek annakidején Barcsi Lajos bácsi átadta a versenyszervezés feladatát, szintén rajta keresztül kerültek Koltóra a Maticska Jenõ Alkotó és Képzõmûvészeti Kör képviselõi, akik nemcsak a verseny szakmai zsûrizését biztosítják, hanem támogatói is a rendezvénynek.

A verseny szervezésében közremûködött Bencze Béla, az Agape alapítvány elnöke és Koncsárd Ottó, az Agape alapítvány alelnöke, nagy részt vállalt a munkából Kádár Helén, a résztvevõket Csendes Lajos polgármester és Apjok Norbert parlamenti képviselõ köszöntötte. A szünetben Bunyi Jázminka és a koltói néptánccsoport szórakoztatta a közönséget. A hangulat igazán családias, a verseny jellegét sokban meghatározza az a kapcsolat, ami az Agape Egyesületet a Maticska Jenõ Alkotó és Képzõmûvészeti Körnek a tagjaihoz köti. Õket képviselte a zsûriben Kerékgyártó Kálmán és Keresztúri Mária debreceni költõ.

A versenyzõk egy kötelezõ Petõfi-verset és egy szabadon választott költeményt is elõadtak, került itt elõ a tarsolyból sok szépen értelmezett klasszikus alkotás, és sok jó, kortárs szöveg, értékes újdonság.

A verseny díjazottjai:

DIÁK KATEGÓRIA:

I./ Barta Bianka, Tiszabecs

II./ Kelemen Zsombor, Fehérgyarmat

III./ Incze Sofia, Koltó

Különdíj: Szász Szilárd, Koltó

Dicséret: Sebõk Máté, Koltó

FELNÕTT KATEGÓRIA:

I./ Laczovics Attila, Debrecen

II./ Bencze Noémi, Koltó

SZÉPKORÚAK KATEGÓRIA:

I./ Hanuszik Sándorné, Nyírtelek

II./ Veresné László Ildikó, Debrecen

III./ Mezõsi Levente, Debrecen

Különdíj: Mezõsi Leventéné, Debrecen

Dicséret: Bíró Ferencné, Debrecen

Dicséret: Szabó Veronica, Nyíregyháza

A ZSÛRI KÜLÖNDÍJA: Kovács Dorottya, Debrecen

Az idei újdonság az Agape alapítvány támogatásával kiadott verseskötet, melynek könyvbemutatójára szintén a szavalóverseny alkalmával került sor, Balogh Csaba koltói magyartanár közremûködésével. A szerzõ, Lakatos Zsófia, ezt követõen dedikálta Édesanyám kicsiny háza címû versgyûjteményét.

Váradi Izabella

Leave a Reply