I. Észak-Partiumi Regionális Háló Találkozó

Változatos programmal és szeretettel várta a nagybányai bogozó csapat a meghívottakat 2018. szeptember 1-jén, az I. Észak-Partiumi Regionális Háló találkozóra.

 

 

,,Minden kegyelem!“ Lisieux-i Kis Szent Teréz gondolata volt a mottója a találkozó programjának, melynek a Nagybányai Krisztus király templom és plébánia adott helyet.

Ismerõs arcok örömmel és szeretettel köszöntötték egymást és ismerkedtek az újonnan érkezõk.

A Szentmise bevezetõ gondolatában  Ft. Szmutku Róbert esperes köszöntötte a megjelenteket és mindenkinek egy olyan találkozót kívánt, mely közelebb viszi õt Istenhez és egymáshoz. A vak Bartimeus gyógyításán keresztül a szentbeszédben kérte, vizsgáljuk meg magunkban szándékainkat és egymáshoz való viszonyunkat.

Ft. Hájtájer István plébános (házigazda) arra buzdított minket, hogy bátran mutassuk meg egymásnak jó tulajdonságainkat, talentumainkat és épüljünk ez által.

Nagyszalontáról, Debrecenbõl, Hódmezõvásárhelyrõl, Nagykárolyból, Csengerbõl, Szatmárnémetibõl, Dézsrõl, Máramarosszigetrõl, Felsõbányáról, Koltóról érkezett vendégeket köszöntötte a fõszervezõ, Uglár Sándor, és a nagybányai megjelenteket.

Apjok Norbert parlamenti képviselõ is köszöntötte az egybegyûlteket és a találkozás fontosságát emelte ki, ahol erõsíthetik egymást a közösségek: hitükben, magyar identitásukban.

Vida Noémi alpolgármester asszony bemutatta Nagybányát, mint Románia Ifjúsági Fõvárosát 2018. májusa – 2019. májusa között, és kitartó munkát kívánt a közösségek közötti kapcsolattartásban.

„Egy csöppnyi kegyelem“ címû elõadásában  Pakot Géza SJ jezsuita atya, a szatmárnémeti „Hám János Iskolaközpont” spirituálisa bemutatta Loyolai Szent Ignác korát és párhuzamot vont napjainkkal. A sokszínûség tesz minket erõssé. Buzdított, hogy teremtsünk közösséget az Úr Jézus Krisztussal és hagyjuk, hogy hasson ránk a teremtett világ.

A kiscsoportos beszélgetésekben 3 kérdésre kerestük a választ:

– melyek a külsõ eszközök, amelyek a hitet közvetítették számunkra?

– milyen eszközök segítenek engem a lelki életben?

– mi az Isten ígérete számunkra?

A finom ebéd után Cucuiat Attila kántor segítségével ifjúsági énekeket énekeltünk és megtanultuk a „Salve Regina” gregorián éneket.

Mánc Csilla történész, mesteri hallgató bemutatójából megismertük a város aranykorát: „Nagybányai polgárok végrendelkezései 1760-1780-ból” ismertetvén a kutatások következtetéseit.

Süveg György, a szatmárnémeti „Barátság – Nyugdíjas Klub” alelnöke mutatta be képekben tevékenységeiket.

Varga Orsolya, debreceni Petõfi Sándor ösztöndíjas, a Teleki Magyar Ház önkéntese, osztotta meg velünk gondolatait „Közösségem Jézussal – Közösségeim Jézussal” témában.

A program végén megköszönve a Háló mozgalomban végzett munkájukért: Süveg György (Szatmárnémeti), Erõss Endre (Nagybánya) és Merk Gizella (Nagykároly) díszoklevélben részesültek a szervezõk részérõl.

Megköszönve a Jó Istennek az együtt eltöltött napot, Ároni áldással búcsúztunk egymástól.

Köszönet a szervezõknek és kitartást kívánunk munkájukban.

 

Pálinkás Gabriella, nagykárolyi bogozó (Bányavidéki Új Szó) 

Leave a Reply