I. Észak-Partiumi Regionális Háló Találkozó 2.

Szeptember elsején a nagybányai Krisztus Király templomban került sor a fent említett találkozóra. Csaknem százan gyûltünk össze. A helyieken kívül Felsõbányáról, Szatmárnémetibõl, Nagykárolyból, Nagyszalontáról, Désrõl, Máramarosszigetrõl, Debrecenbõl, sõt még Csengerbõl és Hódmezõvásárhelyrõl is érkeztek résztvevõk. Nem csak katolikusok, hanem reformátusok és evangélikusok is megtisztelték jelenlétükkel a találkozót. A regisztráció során mindenki névre szóló kitûzõt és ez alkalomra Fux Mária által készített érmét kapott. Ezt követte egy rövid ismerkedés a plébánia udvarán, finom kávé és sütemények kíséretében.

 

 

A nyítószentmisét Ft. Szmutku Róbert nagybányai esperes celebrálta a házigazdák ifjúsági kórusának gitáros kíséretével. A szentmise után a fõszervezõ és ,,fõbogozó” Uglár Sándor köszöntötte a jelenlévõket és eligazítást kaptunk a találkozó programjait illetõen. A találkozót megtisztelte jelenlétével Apjok Norbert, Máramaros megye parlamenti képviselõje, valamint Vida Noémi – városunk alpolgármester asszonya, akik kifejezték tiszteletüket a mûködõ közösségekért, a programokért és sok sikert kívántak a talákozóhoz.

Az elsõ elõadást Pakot Géza SJ. jezsuita atya, a szatmárnémeti ,,Hám János Római Katolikus Iskolaközpont” spirituálisa tartotta, a találkozó mottójának: ,,Minden kegyelem!” szellemében. Sokat gazdagodtunk lelkiekben a tartalmas elõadást hallgatva. Az atyától mindenki megkapta ajándékba a jezsuita rend frissen megjelent ,,MIND” (Mindent Isten Nagyobb Dicsõségére) címû kiadvány egy példányát.

Rövid kávészünet után kiscsoportos (7-8 fõs) beszélgetés következett, amelynek során a résztvevõk jobban megismerhették egymást, figyelve a másik véleményére, élettapasztalásaira. Ebbõl is gazdagodtunk. Mivel már jó ideje követtük a programokat, meg is éheztünk. A jóízû, laktató ebédet a Krisztus Király plébánia ,,Don Bosco” közösségi termében költöttük el jó hangulatban. Ezután közös éneklésben vehettünk részt Cucuiat Attila kántor úr jóvoltából, aki még kánon-éneklésre is rávette a társaságot, méghozzá eredményesen.

Különleges eseménynek számított a szemünk láttára felnõtt hûséges ministráns és felolvasó, Mánc Csilla elõadása, aki immár mint történész masterandus értekezett a nagybányai polgárok végrendelkezéseirõl a XVIII. sz. második felébõl. Élmény volt!

A szatmárnémeti ,,Barátság Nyugdíjas Klub” alelnöke, Süveg György személyében fényképes bemutatót tartott a szatmári nyugdíjasok gazdag tevékenységérõl, bizonyítva ezzel, hogy a nyugdíjazással korántsem ér véget az élet és az aktivitás, sõt.

Az utolsó elõadó a debreceni Varga Orsolya volt, aki immár második éve tevékenykedik Nagybányán a Petõfi Sándor ösztöndíjas program keretében, ,,Közösségben Jézussal – Közösségeim Jézussal” címmel.

Végezetül a ,,Háló” szervezet legrégibb, leghûségesebb tagjairól emlékeztek meg a vezetõk, õket bemutatva és díjazva. (Név szerint: Süveg György Szatmárnémetibõl, Merk Gizella Nagykárolyból és Erõss Endre Nagybányáról.)

 

 

Sok kegyelemmel és élménnyel gazdagodva vettünk búcsút egymástól, megköszönve a szervezõknek, a házigazdánknak, Ft. Hájtájer Istvánnak és nem utolsó sorban a találkozó fõvédnökének Msgr. Schönberger Jenõ püspökünknek a lelkiekben gazdag napot.

Tim Márta, Nagybánya (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply