,,Nem tartom helyénvalónak, hogy egy demokratikus államban a polgárok félelemben éljenek… ”

 

 

 

 

A koltói viszonyokkal kapcsolatban – és ezen keresztül országos szintre is kivetítve – szólalt fel a parlamentben Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõ. A honatya egy olyan jelenségre hívta fel a figyelmet, amely konfliktushelyzeteket teremthet, és ezáltal veszélyezteti a közbiztonságot és a közrendet.

A képviselõ elõljáróban elmondta: annak ellenére, hogy a Megyei Rendõr-fõkapitányság kimutatásai szerint a településen 0%-os a bûnözési ráta, a valóságban naponta történnek bûncselekmények, rablások, jelentõs falopások a közbirtokosság tulajdonát képezõ erdõkbõl, agresszív cselekedetek, veszekedések, lopások és ültetvény-, illetve legelõrongálások a lakosság tulajdonát képezõ földterületeken stb. A statisztikai adatok és a valós helyzet közötti eltérés annak tudható be, hogy a többnyire idõs tulajdonosok nem mernek feljelentést tenni, vagy egyszerûen már nem bíznak annak hatékonyságában.

– Nem kételkedem a rendõrök és az erdészek szakmai hozzáállásában, hiszen õk minden tõlük telhetõt megtesznek a lakosság és a tulajdonjog védelméért, de úgy tûnik, hogy kevesen vannak, felszereléseik nem eléggé korszerûek és hatékonyak a bûnhullám megállítására – nyilatkozta Apjok Norbert. – Egyetlen rendõrõrs, a tõkésbányai 1-es számú rendõrõrs öt község ügyeit intézi: Tõkésbánya (Grosi), Koltó (Coltãu), Szakállasfalva (Sãcãlãseni), Kovás (Coas) és Szakállasdombó (Dumbrãvita). Gyakorlatolag ez azt jelenti, hogy két rendõr járõrözik napi 8 órában, ily módon nyilvánvaló a személyzethiány, minek következtében lehetetlen állandó szolgálatot biztosítani az említett településeken. Ugyanakkor az erdészek körzete nagyon nagy, és mindennek fejében az illegális fakitermelés is nagyon jól szervezett. Ily módon a lakosok javai egyre fokozottabb rongálásnak vannak kitéve a bûnözõi csoportok részérõl, hiszen sajnos valóságos bûnözõi csoportosulásokról beszélhetünk, amelyek szinte nagyüzemi szinten lopják a fát és a terményeket.

– Képviselõ úr, milyen megoldást javasol ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetésére?

– Véleményem szerint a megoldást az jelenthetné, ha egy állandó csendõr alosztályt állítanának fel Koltón, vagy megerõsítenék a rendõrség már meglevõ struktúráit, éspedig külön rendõrségi alosztályt helyeznének ki a településre. Ezek az intézkedések meglehetõsen sürgõsek lennének, hogy szavatolni lehessen a lakosok és a közösség biztonságát, a javak és a magántulajdon sérthetetlenségét.

– Véleménye szerint a fokozott rendõri vagy csendõri jelenlét kellõ mértékben elbátortalanítaná a bûnözöket, illetve visszavetné ezeket a praktikákat?

– Meggyõzõdésem, s ezt a képviselõházban is elmondtam, hogy egy állandó jellegû, aktív felügyelet, valamint a szükséges megelõzõ intézkedések meghozatala elbátortalanítaná a bûnözöket, és ezáltal csökkenne a bûnözés is a településen, s a lakosok biztonságérzete megerõsödne. Nem tartom helyénvalónak, hogy egy demokratikus államban a polgárok félelemben éljenek, hogy sértegetéseknek legyenek kitéve, s ez megkeserítse mindennapjaikat.

Tamási Attila (Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply