Nyírmeggyesiek Apahegyen

Nyírmeggyes és Szinérváralja testvértelepülések hagyományõrzõ találkozója


Nemrég arról számoltunk be lapunkban, hogy a testvértelepülési kapcsolatok jegyében szinérváraljai küldöttség látogatott a magyarországi Nyírmeggyesre, hogy tagjai részt vegyenek a csigatészta-készítõ kalákában, illetve az immár hagyományosnak mondható borversenyen. Április 29-én, vasárnap a szinérváraljaiakon, pontosabban az apahegyieken volt a sor, hogy a szívélyes meghívást viszonozzák. Két közösség – egy hagyomány. Csigatészta-készítés határon innen és túl címmel szervezett találkozót Szinérváralja Polgármesteri Hivatala, az Apahegyi Református Egyház és a helyi RMDSZ-szervezet.

A Szõkéné Vadon Edit Etelka polgármester asszony és Szondi Csaba alpolgármester vezette nyírmeggyesi küldöttséget a Szinérváraljai Polgármesteri Hivatalban fogadta Tulbure Gabriela polgármester asszony és Bodea Octavian alpolgármester. A városvezetõkön kívül a nyírmeggyesi küldöttség tagjai voltak: Szondi Andrea, Szondi Miklós, Kovács Gáborné, Gebei Mihályné, Tóth László, Tóth Árpádné, Petõ Lászlóné, Pauluk Pálné, Bakó Józsefné, Gere Csaba, Gere Csabáné, Szarkáné Sarka Enikõ, Gálné Komlóssy Ildikó, Szõke József, Herdon Balázs, Herdon Péter, Balogh Sándorné, Szondiné Sepa Gyöngyi.

A hivatalos fogadáson Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es parlamenti képviselõ, dr. Ilie Gherheº, a Máramaros Megyei Néprajzi és Népmûvészeti Múzeum igazgatója, régi kedves jóbarátunk, Vicsai János, az RMDSZ oktatási bizottsága részérõl volt jelen. Ugyanakkor a helyi önkormányzat, illetve az ,,Alexiu Berinde” Mezõgazdasági Technológiai Líceum is képviseltette magát az eseményen, ez utóbbi intézménytõl Pop Mih ai igazgató, Kádár Ioana és Costantea Dan aligazgatók voltak jelen.
A hivatalos üdvözlést kötetlen beszélgetés, svédasztalos fogadás váltotta fel, majd ezt követõen Apahegy felé vettük az irányt, hogy idõben megérkezzünk az istentiszteletre. A református templomnál Vékony Roland Árpád apahegyi tiszteletes fogadta a küldöttséget, majd elkezdõdött a tematikusnak is mondható istentisztelet. A lelkipásztor példabeszédében a csatlakozásról értekezett, arról a csatlakozásról, mely a hit és a felebaráti szeretet által összeköti az embereket, vagy akár a nemzeteket is. Az istentisztelet végén az apahegyi kórus elõadása örvendeztette meg a jelenlévõket, a fiatal lelkipásztor feleségének, Vékony Melindának a vezényletével.

Az istentiszteletet követõen, a népes gyülekezet a helyi multifunkcionális központ felé vette az irányt, ahol a szorgalmas apahegyi lányok, asszonyok terített asztallal várták a vendégeket. Az elõljárók, illetve meghívott vendégek ünnepi felszólalásával folytatódott a találkozó, mely alkalom során egyebek mellett Apjok Norbert parlamenti képviselõ megragadta az alkalmat, hogy megköszönje Tulbure Gabriela polgármester asszonynak a helyi magyarság ügyeihez való pozitív hozzáállását, s hogy további sikeres együttmûködést kívánjon az RMDSZ-szel és az egész helyi magyar közösséggel. Gere Csaba tolmácsolta a nyírmeggyesi református egyház lelkészének, Pótor Lászlónak az üdvözletét.

Miközben a gazdag ebédet fogyasztottuk, melynek – az elõétel és az ízletes töltöttkáposzta mellett – elmaradhatatlan része volt a csigatésztás húsleves, különféle elõadásokat tekinthettünk meg. Elõször az apahegyi református egyház együttese adott elõ egyházi zeneszámokat, majd a tiszteletes a helyi egyház mindennapjairól tartott vetített képes elõadást. A nyírmeggyesiek két fiatal táncossal érkeztek, akik mindenkit elkápráztattak tudásukkal. Nem véletlenül, hiszen Herdon Balázs és Herdon Péter a Fölszállott a Páva címû tehetségkutató versenyen is megméretkezett. A házigazdák részérõl Újlaki Márk következett a sorban orgonajátékával, mindanynyiunk nagy örömére.

A házigazda önkormányzat vezetõje okleveleket osztott ki mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a gyümölcsözõnek mutatkozó kétoldalú kapcsolatok kialakításához, és kölcsönösen meg is ajándékozták egymást a felek.
Közben természetesen, egy másik helyiségben kezdetét vette a csigatészta-készítés. Jómagam is kipróbáltam ezt a cseppet sem könnyû és fölöttébb sziszifuszi munkát. Mit mondjak? Egyelõre inkább maradok az újságírásnál, mert így talán kevesebb kárt okozok…
Tamási Attila

Leave a Reply