A szabadság ünnepe Koltón

Csolti Ferenc alpolgármester vendégszeretõ kedvességének köszönhetõen tíz óra elõtt a koltói Teleki Sándor Mûvelõdési Házhoz érünk. Tõle tudtam meg útközben, hogy a március 18-án lezajló ünnepi programot a Polgármesteri Hivatal és a református egyházközség szervezte.

 

A Mûvelõdési Házban a sürgés-forgás, készülõdés jeleit látom: terített asztalok a nagyteremben, a falakon a megnyitandó kiállítás tájképei.

A 2017-ben felújított református templomban 10.30-kor kezdõdik a megemlékezés.

A jelenlevõk között látom Apjok Norbert parlamenti képviselõt, Vida Noémit, Nagybánya alpolgármesterét, Lapsánszki Edith tanfelügyelõt, a Romániai Pedagógusok Szövetsége Máramaros megyei elnökét.

Az istentisztelet a Szózat eléneklésével kezdõdik.

Igét hirdet Nt. Lukács József nyugalmazott lelkipásztor-püspökhelyettes.

Koltón, ezen a kis magyar szigeten és zarándokokhelyen, a szabadságharc itt megfordult nagyjaira emlékezünk, elsõsorban Petõfi Sándorra, s tanuljuk meg tisztelni ezt a napot, március 15-ét, amikor elõször szólalt meg a nép szava. Az emlékezés jelenthet erõt, bátorságot és reménységet, hirdeti a szónok.

A továbbiakban Csendes Lajos polgármester köszönti a vendégeket és a meghívottakat, majd a Tiszaújvárosi Református Énekkar elõadása következik. Színvonalas mûsorukon szerepel többek között a Nemzeti dal és Kodály Zoltán kórusmûve, a Stabat Mater.

Az ünnepség szervezõje és mûsorvezetõje Tar Renáta tanárnõ.

Csendes Lajos ünnepi beszédében Koltó hírnevének megteremtõire, Petõfi Sándorra és gróf Teleki Sándorra emlékezik, és arra biztat, hogy vessük szívünkbe Arany János szavait: ,,Élni fog a nemzet, amely összetart.”

Köszönti az ünnepet Demeter Katalin konzul, Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusa részérõl.

Apjok Norbert parlamenti képviselõ a magyar közösség által megteremtett értékekre emlékeztet, és arra biztat, hogy merjünk bátrak lenni ma is.

A megemlékezés ünnepi hangulatát fokozza a 2. Honvéd Huszárezred és Csontos János százados szereplése.

A Petõfi Sándor Általános Iskola tanulóinak színvonalas ünnepköszöntõ mûsora következik, felkészítõjük Balogh Csaba magyartanár.

A Himnusz eléneklése ezúttal is megmelengeti a szívünket.

Az ünnepi koszorúzás a kastélyparkban zajlik.

Ezután következik az az esemény, amely a nap fénypontjává emelkedett rendkívüliségével: az új óvoda felavatása és átadása.

A sikertörténet részletesen következõ lapszámunkban lesz olvasható. Most csak a lényeg: az óvoda épületét a hollandiai Surya Projekt alapítvány adományozta Koltó Önkormányzatának.

Az ünnepélyes átadás Ecsedi Árpád, a koltói református egyházközség lelkipásztorának áldásával zárult.

A Mûvelõdési Házban a közönséget a befejezõ program várta. Vésõ Ágoston festõmûvész nyitotta meg azt a tárlatot, amelyen 21 év tájképfestõ termése látható 11 ország mûvészeinek mûveibõl.

A szeretetvendégség emberileg is közelebb hozta egymáshoz az idei március 15-i koltói emlékünnepség résztvevõit.

Farkas Imre

Leave a Reply