Bölcsesség

Miben különbözik az egyszerû ember a politikustól? – tettem fel magamnak a kérdést az alábbi vers olvasásakor, amit Apjok Norbert parlamenti képviselõ juttatott el hozzám. Nem biztos, hogy megtaláltam kérdésemre a megfelelõ választ, de szerintem talán a bölcsesség, vagy, pontosabban fogalmazva, a józan paraszti gondolkodás az, ami az egyszerû embert naggyá teszi. A politikusok legtöbbször híján vannak ennek a fölöttébb fontos tulajdonságnak, vagy inkább tudásnak. Talán nem ok nélkül létezik egy olyan kifejezés a magyar nyelvben, hogy “népi bölcsesség”. Amint az az alábbi szövegbõl is kitûnhet: az egyszerû ember, az átlagpolgár látja, tudja azt, amit az önimádattól, a gõgtõl szinte a valóság fölött lebegõ mindenkori politikusok (persze, tisztelet a kivételnek) nem tudnak. Pedig sok mindenre egyszerû lenne megoldást találni, így egyebek mellett a megbékélés is könnyen megvalósulhatna, ha engednénk, hogy agyunk az úgynevezett józan paraszti gondolkodás szabályait kövesse, s nem blokkolnánk folyton felgyorsult, tengelyébõl kifordult életünk barikádjaival.

Olvassák hát szívükkel az alábbi verset, s ne legyenek szakmailag túl szigorúak írójával szemben, hiszen a sorok olyan igazságokat mondanak el, amelyek megszívlelésével kicsit jobbá válhatna szûkebb-tágabb világunk. (Tamási Attila)

 

Lakatos Zsófia:

 

A mi falunk

 

Nagy hiba az nálunk

Egy ilyen faluba’,

Hogy ennyi ember közt

Nincs egyetértés, nincs szeretet.

Egyik jobbra, másik balra,

Mindenki csak haszna szerint húz

Egy jó ígéretért, egy jó szóért, mint a szélvész,

Vagy mint a forgószél zúgva táncol,

És szemükbõl az ellentét, mint a villám,

Cikázva gyilkos pillantásokat szór.

Pedig milyen jó lenne, ha összefognánk,

És közös erõvel együtt, kéz a kézben

Tervezgetnõk, fonogatnánk a jövõt,

Mert egy ilyen falu, mint Koltó,

Akinek van múltja, jelene, gyönyörû

Anyanyelve, annak kell, hogy legyen

Jövõje is, de ezt elérni csak közös

Vezetéssel és összefogással érhetjük el,

Hogy fent maradjon falunk hírneve

És õseinktõl ránk hagyott szokásaink.

Ne engedjétek, hogy az ellentétek

Közénk álljanak, közös erõvel elérhetjük,

Hogy újra olyan falu és község legyünk,

Hogy irigyeljenek a szomszédos faluk, mint

Valamikor régen, de ezt csak közös összefogással

És közös erõvel érhetjük el, legalább mi,

Magyarok éljünk békességben egymással ebben

A kicsiny kis faluban, míg egy reménysugár

Él lelkemben, a kibékülés reményével.

Tegyük már félre büszkeségünket, és legyünk

Testvére a testvérnek, ne válasszanak el a

Pártok egymástól, éljünk békességben egymással,

Hogy majd az utókor büszke lehessen ránk,

És szeretettel emlékezzenek meg utódaink rólunk

2017, Koltó

Leave a Reply