,,Az autonómia jólét, nem elszakadás…”

Amint arról már bizonyára értesültek a napi sajtóból, az erdélyi magyar politikai érdekvédelmi szervezetek – a negyed évszázaddal ezelõtti Kolozsvári Nyilatkozat szellemében – közös állásfoglalással rukkoltak elõ az autonómia-elképzelések összehangolásáról.

 

,,… nemzeti identitásunk megõrzése és továbbadása, kultúránk fejlesztése, számbeli kisebbségi létünk teljes jogú polgárként való megélése csak a közösségi autonómiák intézményrendszere által biztosítható. A széleskörû autonómia a román többség érdeke is, hiszen a magát biztonságban tudó közösség alkotó ereje megsokszorozódik, így az általa elõállított javak az egész ország gyarapodását szolgálják” – olvashatjuk az állásfoglalásban.

Apjok Norbert Máramaros megyei RMDSZ-es képviselõ lapunknak a következõket nyilatkozta az állásfoglalással kapcsolatban:

,,A mostani, történelminek mondható megállapodással arra is emlékeztetni szeretnénk a többségieket, hogy száz éve Gyulafehérváron, egy nyilatkozat formájában, olyan jogokat szavatoltak a kisebbségek számára, amelyeket mind a mai napig nem ismertek el, nem tartottak be. Mi, erdélyi magyarok már ezer éve Erdélyben élünk, és csak száz éve Romániában, tehát alakítói voltunk, vagyunk és leszünk az itteni társadalomnak, intézményi, gazdasági, kulturális, szociális stb. téren minden tõlünk telhetõt megtettünk és továbbra is megteszünk annak érdekében, hogy ez az ország felzárkózzon a fejlett országokhoz. Tudásunk, tehetségünk, szorgalmunk a térség fejlõdésének a záloga – ezt szeretnénk tudatosítani minden olyan személyben, aki az autonómia szó hallatán egybõl megkérdõjelezi az államhoz való lojalitásunkat.”

Arra vonatkozóan, hogy a most aláírt állásfoglalás miként befolyásolhatja megyénk magyar közösségét, illetve, hogy a három autonómia-típus (területi, helyi, kulturális) közül melyiket lehetne esetleg a jövõben meghonosítani mifelénk, a képviselõ elmondta: ,,A máramarosi magyar közösségnek a kulturális autonómia fontos dolog, hiszen ez szavatolhatná egyházaink, iskoláink, intézményeinek hoszszútávú és fenntartható mûködését”.

,,Az autonómia jólét, nem elszakadás. Céljaink nem sértik a románok jogait, de azt is tudjuk, hogy törekvéseinket csakis a többség támogatásával tudjuk megvalósítani – ehhez ajánlunk partnerséget, és kérünk tiszteletet” – fûzte még hozzá Apjok Norbert parlamenti képviselõ. (Tamási Attila, Bányavidéki Új Szó)

Leave a Reply