Állásfoglalás a szatmárnémeti kétnyelvű utcanévtáblák ügyében Coica hagyatéka miatt járatja le a CEMO a magyar polgármestert?

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban félretájékoztatás történt az erdélyi magyar médiában és lejárató kampány indult el Kereskényi Gábor személye ellen, az alábbiakban szeretnénk néhány pontosítással élni a kialakult helyzet kapcsán.

A Civil Elkötelezettség Mozgalom, egy Marosvásárhelyen bejegyzett civil szervezet 2016 márciusában egy beadvánnyal fordult Szatmárnémeti akkori polgármesteréhez abból a megfontolásból, hogy a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését tanácsi határozatban rögzítse az önkormányzat. Dorel Coica akkori polgármester a CEMO-nak adott válaszában azt írta, hogy Romániában nincs hatályban olyan törvény, amely arra kötelezné a polgármestert és az önkormányzatot, hogy kihelyezze a kétnyelvű utcanévtáblákat. Ezt az állapotot oldotta volna fel az RMDSZ azon törvénykezdeményezése, amely többek között a nyelvhasználati küszöb csökkentését is tartalmazta és amelyet nemrég utasított el a képviselőház.

Mindez után polgármester-váltás történt Szatmárnémetiben, Kereskény Gábor lett a város polgármestere. Érthetetlen számunkra, hogy a júniusi önkormányzati választást követően miért próbált a CEMO ugyanazon év novemberében törvényszéki úton igazságot keresni ügyének, a CEMO nem Kereskényi Gábor tevékenysége miatt perelt, hanem Coica válaszát követően. Kereskényi tehát egy olyan perrel találta szemben magát, amelyet elődjének tevékenységére, a Coica által kiadott válaszra alapoztak, ám amelyet megszüntetni nem tudott, hiszen a per megszüntetését csakis a felperes tehette volna meg. Ugyanez a helyzet a fellebbezés esetében is, hiszen ezt sem a polgármesteri hivatal kezdeményezte, hanem maga a CEMO.

Felmerül tehát a kérdés: Kereskényi Gábornak, az önkormányzat hivatalos, törvény előtti felelősséggel felruházott képviselőjének szántszándékkal pert kellett volna veszítenie, hogy érvényt nyerhessen egy olyan külső követelés, amelyet elődjével szemben fogalmaztak meg? Hangsúlyozzuk, hogy nem a kétnyelvű utcanévtáblák szükségességét vonjuk kétségbe, hanem a CEMO Szatmárnémetiben elindított akciójának formai kérdéseit.

Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy Coica polgármesteri mandátuma alatt kihelyezett 4 kétnyelvű utcanévtábla az RMDSZ nyomására történt. Kereskényi Gábor vezetése alatt 18 tábla kihelyezésére van tanácsi határozat, illetve az általa vezetett hivatal tervei között szerepel a történelmi város utcáinak 19-20. században használatos régi magyar neveinek a kihelyezése, valamint a további utcák kétnyelvű feliratozása.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy Szatmárnémetiben az első kétnyelvű utcanévtábla Kereskényi Gábor kezdeményezésére lett kihelyezve 2006-ban, valamint arra is, hogy alpolgármesteri mandátuma alatt sikerült minden városi közintézményt kétnyelven feliratozni.

Örvendünk annak, hogy a civil szférát is foglalkoztatja a kétnyelvű utcanévtáblák helyzete, és szívesen fogadunk bármilyen építő jellegű megnyilvánulást e téren. Közös célokat akarunk érvényesíteni, ám ezek eléréséhez olyan eszközökhöz kell folyamodnunk, amelyek nem hozzák szkizofrén helyzetbe a magyar polgármestereket, akiknek egyrészt harcolniuk kell a román törvények hiányosságaival, valamint sok esetben az állami intézmények, kormányhivatalok ellenállásával, másrészt pedig saját közösségükön belülről érkező bizalmatlan megnyilvánulásokkal kell, sajnos egyre többször, peres úton megbirkózniuk.

Meggyőződésünk, hogy széleskörű párbeszédre van szükség a civil szervezetekkel, és fontosnak tartjuk minden érdekelt fél tájékoztatását közösségünk ügyeivel kapcsolatban. Ezért nyilvánosan meghívjuk a CEMO képviselőit, hogy helyszínen tájékozódjanak szatmárnémeti sajátosságairól, illetve párbeszédet folytassunk a helyi kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán, amely alkalommal természetesen elkísérjük vendégeinket a magyar feliratokkal rendelkező helyekre Szatmárnémetiben.

Továbbra is támogatjuk és kiállunk Kereskényi Gábor mellett, akiről már az elmúlt két év alatt is kiderült, hogy kiváló vezetője a városnak, számos égető kérdését oldotta meg Szatmárnémetinek, és jövőbeli tervei az egész városi infrastruktúra felújítására vonatkoznak, amelyek között központi helyen van a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése is.

 

Az RMDSZ Szatmár Megyei Szervezete

Leave a Reply