IV. Petőfi Szavalóverseny Koltón

Október 8-án, Koltón verskedvelőkkel telt meg a Művelődési Ház. A negyedik alkalommal megrendezett szavalóverseny szervezője az Agape alapítvány, támogatói a Betlehen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, a Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör, a debreceni Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület, a Mezőhegyesi Nőklub, a Koltó-Katalini Csere Közbirtokoság, a Koltó-Katalini RMDSZ szervezete,Koltó Község Önkormányzata, és az Agape Koltó-Katalini Falusi Szociális Támogatások Alapítványa.

A rendezvényen nemcsak koltói, nagybányai és máramarosszigeti diákok, szépkorúak vettek részt, de nagyszámú erdélyi (csíkszentdomokosi, csíkszeredai, csíkszépvizi, lipovai) és anyaországi vendég is csatlakozott a szavalókhoz Debrecenből, Nyíregyházáról, Mezőhegyesről, Kölcséről, Csaholcról, Fehérgyarmatról, Tiszapüspökiből, Nyírturáról, Földesről, Mikepércsről, Balmazújvárosról. A határon átívelő verseny nem is igazán a vetélkedésről, a győzelemről szól. Igazi versünnep ez, valóságos versmaraton, ahol több generáció osztja meg egymással versélményét, értelmezését, olvasatát. A közönség soraiban ülnek a helyi irodalomkedvelők, rokonok, barátok, szurkolók.

Koltón az irodalom sosem járt gólyalábakon: közérthető volt, népszerű és hozzáférhető. Itt találkoztak költők és verskedvelők, művészek és lelkes műkedvelők. S ahogy egy falu mozdult meg, hogy irodalmi múzeumot teremtsen, ahogy könyvek születtek a híres Petőfi-epizódról, ahogy bál, iskola, tánccsoport mind-mind a költészethez kapcsolódik, úgy mozgat meg az irodalom ügye most egy egész falu népét, s tesz érte ki-ki tehetsége szerint: szervez, adakozik, sürgölődik, konferál, táncol, verset, beszédet mond vagy vendéget fogad. Sejthető, legalább annyian mozognak a rendezvény mögött, mint ahányan a színpadra lépnek. Igazi mozgalom a szavalás itt, Koltón. A vendégfogadó házak (Virág panzió, Jutka panzió, Noémi panzió, Lenke panzió, Erika panzió, Bio panzió, Enikő panzió és Muskátli panzió) a támogatók között vannak, jól látható, hogy a turizmus nemcsak fizetővendéget hoz a faluba, hanem kultúrát, barátságot.

A verseny előzménye az a szavalóverseny, amit a Teleki Blanka Klub és Barcsi Lajos bácsi szervezett a szépkorúak számára. Ez a kezdeményezés került át Koltóra, ahol a résztvevők köre fokozatosan egészült ki egyre fiatalabbakkal, így ma már négy korcsoport méri össze tudását és tehetségét, legtöbben diákok.

A verseny lelke, főszervezője, Bencze Zita, az Agape Alapítvány alelnöke, akinek annakidején Barcsi Lajos bácsi átadta a versenyszervezés feladatát, szintén rajta keresztül kerültek Koltóra a Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör képviselői, akik nemcsak a verseny szakmai zsűrizését biztosítják, hanem támogatói is a rendezvénynek. A társaság évről évre visszajár, produkcióikat fejlődésükben vizsgálja a zsűri, Debrecenben a költészet napján három korcsoportban szerveznek selejtezőt.

A verseny szervezésében közreműködött Bencze Béla, az Agape Alapítvány elnöke és Koncsárd Ottó, az Agape Alapítvány alelnöke, nagy részt vállalt a munkából Kádár Helén, a résztvevőket Csolti Ferenc alpolgármester és Apjok Norbert parlamenti képviselő köszöntötte. A szünetben Dévai Nagy Kamilla, Bunyi Jázminka és a koltói néptánccsoport szórakoztatta a közönséget. A hangulat igazán családias, a verseny jellegét sokban meghatározza az a kapcsolat, ami az Agape Egyesületet a Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör tagjaihoz köti. Őket képviselte a zsűriben Kerékgyártó Kálmán és Keresztúri Mária debreceni költő, hozzájuk csatlakozott Kertész Ildikó fehérgyarmati, Balogh Csaba koltói és Váradi Izabella nagybányai magyartanár.

A 41 versenyző nemcsak egy kötelező Petőfi-verset, hanem egy szabadon választott költeményt is előadott, került itt elő a tarsolyból sok szépen értelmezett klasszikus alkotás, és sok jó, kortárs szöveg, értékes újdonság. Mindig bájos a gyermekek szavalata,szép, komoly előadásokkal neveznek be a középiskolások, de talán leginkább a szépkorúak versmondása érinti meg a közönség lelkét. Kitűnő memóriájukat hosszú versekkel tornáztatják, előadásukban ötvöződik a nagymamama meséje, a bölcselkedő lélek intelme és a romantika korának vehemenciája. Élettapasztalatuk, előadásuk néha egészen új jelentéssel tölti meg a választott szöveget, látni rajtuk, hogy üzenni akarnak a verssel, bizonyítani, nemcsak az irodalom, hanem az élet szeretetét is.

A verseny díjazottjai: Diák kategória, általános iskola, felső tagozat: Kepec Emília – I. díj, Bessenyei Virág – II. díj, Sebők Máté – III. díj, Kádár Angéla – különdíj, Zavanyi Gyula és Turuczkó Gergő – dicséret. Diák kategória, líceumi osztályok: Veres Dorina – I. díj, Mező Sophia – II. díj, Gál Renáta – III. díj, Hitter Ágota – különdíj, Bucur Jácinta és Ovszák Bernadett – dicséret. Szépkorú kategória: Mezősi Leventéné – I. díj, Juhász Ferencné – II. díj, Longáver Adél – III. díj, Bíró Ferencné – különdíj. De a szervezők és támogatók jóvoltából senki sem ment haza üres kézzel. Festmények, gyönyörű könyvek, ajándékcsomagok, mézeskalácsok és virágok leltek itt új gazdára. S hozzá a hamisítatlan koltói hangulat, a szíves vendégfogadás és a lelkes tenniakarás.

Váradi Izabella

 

Leave a Reply