RMDSZ: olyan törvényekre van szükségünk, amelyek megerősítik az erdélyi magyarokat abban, hogy itthon maradjanak (AUDIO)

A parlamenti törvényhozásban a következő ülésszakban olyan törvénytervezetek kidolgozására van szükség, amelyek a kisebbségi jogok bővítése mellett a mindennapi problémákra nyújtanak megoldásokat, és amelyek megerősítik az erdélyi magyarokat abban, hogy itthon maradjanak. Ezen szemlélet mentén alkotunk és teszünk le jogszabálytervezeteket az elkövetkező időszakban” – hangsúlyozta Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a zeteváraljai Edzőtáborban megszervezett kihelyezett együttes frakcióülést követően. Az őszi parlamenti ülésszak prioritásai között az oktatás, mezőgazdaság, gazdaság, munkaügy, egészségügy és közigazgatás területein fontos törvénykezdeményezések kidolgozásában állapodtak meg a képviselők és szenátorok.

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője elmondta, hogy már a parlamenti munkafolyamatban levő jogszabály-kezdeményezések mellett, az RMDSZ választási programjában megfogalmazottakat figyelembe véve, illetve a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek javaslataira építve kell továbblépni az második parlamenti ülésszakban a törvényhozás szintjén. „Tekintettel az elmúlt időszakban tapasztalt magyarellenes hangulatra, nekünk arra kell törekednünk, hogy szakmailag még jobban hozzájáruljunk az erdélyi magyarok szülőföldön való boldogulásához, és ez által mindenki számára olyan életfeltételeket teremtsünk, amelyek ezt a célt szolgálják. Éppen ezért olyan törvénycsomag előkészítésén dolgozunk, amely kiemelten támogatná a nagycsaládokat, és felülvizsgálná az adózási politikát” – nyomatékosított.

Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője kifejtette: a szenátusi frakció kiemelten fogja kezelni az új ülésszakban azt az oktatási törvényt módosító javaslatcsomagot, amelyet az államelnök visszaküldött a nyár folyamán a parlamentnek újratárgyalás végett, és amely tartalmazta a differenciált képességi és érettségire vonatkozó jogszabály-módosítást is. „Júniusban a közösségünk számára fontos kezdeményezést fogadott el a parlament döntéshozó testülete, amely lehetővé tette volna a differenciált érettségit, azonban az oktatási törvényt módosító csomag más pontjaira hivatkozva, a nyár folyamán az államelnök visszaküldte a parlamentnek újratárgyalás végett a módosítást. Tekintettel arra, hogy ebben a kérdésben a szenátus a döntéshozó fórum, prioritásként kezeljük, hogy mielőbb elfogadásra és kihirdetésre kerülhessen a közösségünk számára oly fontos törvénytervezet” – tette hozzá. Cseke Attila hangsúlyozta, hogy a közigazgatási törvényhez letett RMDSZ-es módosító javaslatokat továbbra is fent tartja a Szövetség, valamint Románia fejlesztési stratégiájához számos módosítást szándékoznak megfogalmazni és iktatni.

Az RMDSZ két frakcióvezetője elmondta, hogy az oktatás területén a Szövetség szakpolitikusai olyan kezdeményezéseken dolgoznak, amelyek fejkvótát határoznának meg az állami és magán bölcsődéknek egyaránt, valamint támogatásokat írnának elő a bölcsődékkel is rendelkező oktatási intézményeknek, valamint az iskolákban történő egészséges étkeztetésre való tekintettel, konkrét javaslattal készülnek, hiszen a többség által kezdeményezett kísérleti program nem járt nagy sikerrel.

A frakcióvezetők úgy értékelték, hogy a mezőgazdaság szakterületén első körben a birtokviszonyok rendezésére fordítnának kiemelt figyelmet, hiszen elindult a telekkönyvezés, de számos problémába ütköznek az érintettek, valamint ezen folyamat eredményeként újra kell gondolni az adásvételre vonatkozó hatályos törvényeket: az RMDSZ azt javasolná, hogy csak magánszemély vásárolhasson mezőgazdasági földterületeket. A vadkárok által eredményezett vitákból kiindulva felgyorsítanák a kártérítés kifizetését, ezt a megyei környezetvédelmi intézmények hatáskörébe utalva. A helyi mezőgazdaság fellendítésének céljából, a helyi termékek forgalmazására is nagyobb figyelmet fordítanának, szorgalmaznák a nagy bevásároló központokban ezen termékek nagyobb mértékben történő árusítását, valamint a családi gazdaságok támogatását.

Az RMDSZ parlamenti csoportja továbbá letisztázná a köz- és magánpraxis közötti átjárhatóságot az egészségügyben, és törvény által biztosítaná a különböző szolgáltatások elszámolását a járóbeteg rendelőkben függetlenül ennek szervezési formájától, valamint törvényi szintre emelne egy olyan jogszabályjavaslatot, amely lehetővé tenné minden végzős orvos részére, hogy ingyen receptet, orvosi küldő papírt és betegszabadságot írhasson elő.

Az RMDSZ frakciói továbbá a munkaügy területén felülvizsgálnák a közmunkát szabályzó törvényt, hiszen jelen pillanatban nem hatékony ennek gyakorlatba ültetése és a magyarországi példák mentén szándékozzák módosítani az érvényben levő jogszabályt. Ugyanakkor a munkabiztonságra vonatkozó törvénybe foglalnák azt, hogy az szakképzést anyanyelven sajátíthassák el, és a nyugdíjtörvénybe belefoglalnának egy olyan előírást, amely lehetővé tenné, hogy a katonaságban eltöltött időszakot minden esetben számolják bele a nyugdíjkorhatár kiszámításakor.

Korodi Attila nyilatkozata hang formájában ITT érhető el.

 

Leave a Reply