Iskola tiszta lappal

Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója már nem tartja időszerűnek az ezelőtt több mint egy hónappal iktatott, a katolikus iskola tényleges alapításáról szóló határozat tervezetét. Döntésünket az indokolja, hogy a határozatban hivatkozási alapként szolgáló tanfelügyelőségi döntést alapfokon megsemmisítette a bíróság, a jegyző pedig ezt a tervezetet sem ellenjegyezte.

 A Szövetség továbbra is kitart az iskolalapítás mellett, így a lehető legrövidebb idő alatt egy olyan határozat tervezetet nyújt be, amely az elmúlt két évben jóhiszeműen működtetett iskolától teljesen független. Az elmúlt hét hónapban számtalan próbálkozás volt arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi iskola jogi helyzete tisztázódjon, hogy a tanintézmény önállóan folytathassa működését, azonban ezek a próbálkozások sikertelennek bizonyultak.

A marosvásárhelyi magyar közösség igénye és akarata egyértelmű, szükség van egy római katolikus felekezetű iskolára. Éppen ezért kezdeményezzük egy új iskola alapítását, amely az érvényben lévő módszertan és törvényes előírások által rögzített lépések szerint lenne létrehozva. Bízunk abban, hogy ez az új iskola megkezdheti működését a 2018-2019-es tanévtől kezdődően.

A két éve működtetett iskola szempontjából, lévén, hogy több bírósági eljárás is folyamatban van, illetve a kétes jogi helyzet miatt a cikluskezdő osztályokat sem lehetett beindítani, a legjobb megoldás az lenne, ha a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fiókintézményeként (structura arondata) működne tovább.  Az RMDSZ csak olyan iskolahálózat elfogadását tudja támogatni, amelyben ez a megoldás szerepel.

A Szövetség marosvásárhelyi frakciója több ízben is megpróbálta a fennálló helyzetet orvosolni. Legyen egyértelmű: nem az RMDSZ miatt nincs ma érvényes iskolahálózat Marosvásárhelyen. Nem akarjuk veszélyeztetni a több ezer nyolcadikos diák iskolai beiratkozását, azonban érdekképviseleti szervezetként nem tudunk eltekinteni attól sem, hogy több mint 400 diák, több száz szülő és a katolikus egyház akaratát semmibe veszik, és visszaélnék jóhiszeműségével immáron több mint hét hónapja.

A Római Katolikus Teológiai Líceumban tanuló diákok, az ott oktató tanárok, illetve a  marosvásárhelyi, Maros megyei és erdélyi magyar emberek, akiknek szívügye ez az iskola nem másodrangú állampolgárai ennek az országnak. Nem lehet semmisnek tekintetni akaratukat. Éppen ezért, a szülői közösség és az egyház akaratával összhangban az a kérésünk, tegyék lehetővé, hogy a katolikus iskola a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fiókintézményeként folytassa tevékenységét, ha már önállóan nem működhet.

 

Az RMDSZ Marosvásárhelyi frakciója

 

  1. június 29.

Leave a Reply