A pápai nuncius üdvözölte a Hargita Megye Tanácsa és az egyházak közti szoros együttműködést

Elismerését fejezte ki Miguel Maury Buendía pápai nuncius Hargita Megye Tanácsa és a történelmi egyházak között kialakított szoros együttműködése iránt. Bukarest vatikáni nagykövetével pünkösd szombatján nyílt alkalma Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének találkozni és bemutatni megyénket a csíksomlyói ferences kolostorban. Jakubinyi György Miklós érsek, Tamás József püspök, Potyó Ferenc általános helynök, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Becze István megyei tanácsos, valamint Lukács Levente, a megyei tanács egyházi ügyekkel foglalkozó munkatársa jelenlétében a megyeelnök egy átfogó dokumentációt adott át a vatikáni nagykövetnek, amelyből többek között kiderül, hogy a megyei tanács 2009–2015 között közel tizennégymillió lejjel támogatta a történelmi egyházakat, ebből mintegy tízmillió lejjel a katolikus egyházat. 2016-ban és 2017-ben a római katolikus felekezetnek kiutalt támogatás évente körülbelül három millió lej a történelmi egyházaknak pedig összesen évente több mint négy és fél millió lej.

„Az arányokat tekintve, országos viszonylatban Hargita megyében él a legtöbb katolikus, és a lakosság több mint nyolcvan százaléka magyar ajkú. Hargita Megye Tanácsa szoros kapcsolatokat ápol a történelmi egyházakkal, hiszen a 267 település majdnem felében az egyedüli helyi intézmény az egyház. Éppen ezért helyi szinten nemcsak a hitéletet tartja fenn, hanem szociális, kulturális, sőt gazdasági téren is képes megszervezni az életet” – ismertette Borboly Csaba.

A megyei tanács elnöke a családprogramról is beszámolt, amely a fiatalok itthon maradását célozza. Ennek mentén Borboly Csaba kitért arra, hogy közös erőfeszítéssel sikerült kiszorítani megyénkből egy multinacionális céget, jelenleg pedig azon dolgozik a megyei tanács, hogy a fa itthon kerüljön feldolgozásra, és a fiatalok ily módon munkához jussanak. Ennek kapcsán az egyházi méltóság kijelentette, az ország egyik legnagyobb problémája, hogy tönkretették a feldolgozóipart, újraiparosításra lenne szükség, ennek fényében üdvözölte a megyei tanács ez irányú törekvéseit is.

A találkozó következő témája a megye születési és elhalálozási aránya volt. Borboly Csaba ennek kapcsán elmondta, hogy folyamatos javuló tendenciát mutatnak a számok, országos szinten Hargita megye az élvonalba tartozik. Három nagyváros – Bukarest, Temesvár és Kolozsvár – után Hargita megyében a legnagyobb a születési arány. Borboly Csaba szerint ezért is fontos a községekre, falvakra alapozni. Mint mondta, a kistelepüléseken fontos intézmény az egyház, ebben a Tamás József püspökkel történő szoros együttműködés eredményei is látszanak. Az egyházzal szoros együttműködés részeként is sikerült ezt elérni, többek között a megyei tanács Kisfalu programján keresztül, amelyben az egyház is nagyban segít. A Kisfalu program mellett Borboly Csaba ugyanolyan fontosnak nevezte a szakképzést, az erdőgazdálkodást és a helyi kis- és közép mezőgazdaságok fejlesztését. Ebben egyetértett a nuncius, hogy mindazon folyamatok, amelyet a megyei tanács elindított hosszú távon a térség fejlődéséhez vezet és ezáltal a fiatalok elvándorlása is nagy mértékben csökkenthető, hiszen a helyi iparágak fejlesztése mindezek fele a kulcs.

Az elhangzottakra a nagykövet elismerően reagált, és érdeklődött a visszaszolgáltatások menetéről. Itt az elöljárók elmondták, hogy amit a hatóságok engedtek, azokat a javakat visszaszolgáltatták. Borboly Csaba ugyanakkor elmondta, nem minden esetben a törvények gátolják a visszaszolgáltatásokat, hanem úgymond a törvény fölötti törvények. Szerinte ugyanis az emberek félelemből újabb bürokratikus szabályokat alkotnak, ezért el kell érni azt, hogy ne féljenek, így a visszaszolgáltatások is könnyebben történnének meg.

Szóba kerültek a megyénk keleti felében található erdős területek, amelyek az egyház tulajdonát képezték. Ebben az esetben azonban már kis lépésekre van szükség, a nuncius vállalta, hogy utánajár a kérdésnek, Hargita Megye Tanácsa ezt megelőzően elküldi a részletes listát az említett területekről. Ugyanakkor a nagykövet elmondta, az egyházaknak az ingatlanok visszaszerzése mellett a fiatalok ügyével is kiemelten kell foglalkoznia. Ezért nevezte fontosnak azt a munkát, amelyet Hargita Megye Tanácsa végez a térségben, és nagyszerűnek tartja, hogy ebben az egyház is segíthet.

Jakubinyi György Miklós érsek kitért a szociális szolgáltatások ügyére. Beszámolt arról, hogy a Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében rendelkezik a legnagyobb szervezettel, amelyet a megyei tanács szintén jelentős összeggel támogat. Ezzel kapcsolatban a jelenlévők egyetértettek abban, hogy az állam kötelessége a szociális szolgáltatások biztosítása, de ha a katolikus egyház e téren nem tevékenykedne – amely egyébként felekezettől függetlenül segíti az embereket –, az állam nem lenne képes teljesíteni ezt a kötelezettségét.

Borboly Csaba megyeelnök megemlítette, hogy a megyei tanács nagyban alapoz a polgármesterekre, a helyi döntéshozóknak sokat jelent az egyház jelenléte és támogatása. Ennek apropóján felmerült annak a lehetősége, hogy húsz polgármester Kelemen Hunor szövetségi elnök és Tamás József püspök vezetésével ellátogasson a Vatikánba, hogy beszámoljanak tevékenységükről, és megerősödve térhessenek haza. A nuncius pozitívan fogadta a kezdeményezést, és további egyeztetéseket szorgalmazott.

Kelemen Hunor szövetségi elnök a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumról tárgyalt a nagykövettel. Határozott meggyőződése az, hogy nem fér össze a katolikus egyház fejének, a pápának a meghívása azzal, hogy Romániában a megszűnés széléig próbálnak eltolni egy római katolikus iskolát. „Nem egyenes az a gesztus, amelyet a román diplomácia a Vatikán felé közvetít, hiszen nem lehet egy időben nagy nyitottságot szimulálni a római katolikus egyház felé, és közben hagyni, hogy az erőszakszervek ellehetetlenítsenek Marosvásárhelyen egy iskolát” − hangsúlyozta Kelemen Hunor. A nuncius elmondása szerint az ügy már a pápáig is eljutott, aki szintén aggódik.

Borboly Csaba eredményesnek értékelte a találkozót, amelyen Miguel Maury Buendía elismerte Hargita Megye Tanácsa jelentős szerepét a térség fejlődése szempontjából, hiszen a nuncius meglátásai összhangban vannak a megyei tanács tevékenységével. A megyeelnök ugyanakkor azért is tartotta fontosnak a találkozót, hogy visszaigazolást kapjon a megyei tanács, hogy a munkájának iránya jó.

A pápai nunciusnak átadott anyag elérhető Borboly Csaba közösségi oldalán:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/photos/a.358855334161856.73407.215328865181171/1293185327395514/?type=3&theater

Leave a Reply