A Bundestag plenáris ülése tárgyalta a Minority SafePack kezdeményezést

A Bundestag pénteki, június 2-i ülésén meghívottként jelen lévő Vincze Loránt, a FUEN elnöke hatalmas eredményként méltatta, hogy a német parlament alsóházának plenáris ülése foglalkozott a Minority SafePack kezdeményezéssel. „Németország kormánya és parlamentje egyértelműen támogatja a Minority SafePack kezdeményezésünket. A legmagasabb szinten, Európa egyik legbefolyásosabb törvényhozásában az Európai Unió által védendő európai értékként beszéltek az őshonos kisebbségekről, a nyelvi és kulturális sokszínűség oltalmazásáról, a FUEN-t pedig olyan kisebbségi szervezetként méltatták, amely nagyon sokat tett az őshonos nemzetiségek érdekeinek érvényesítésében. Nagyon sok ilyen támogató nyilatkozatra van szükségünk a következő egy évben, hogy kezdeményezésünk végül sikeres legyen” – fogalmazott Vincze Loránt.

A német törvényhozás alsóháza, a Bundestag pénteken a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája elfogadásának 25. évfordulójára szervezett plenáris vitát, amelynek vezérszónoka Harmuth Koschyk, a CSU képviselője, a német kormány kisebbségügyi főbiztosa volt. A politikus az európai szabályozás méltatása kapcsán annak szükségességéről beszélt, hogy az Európai Unió is hozzon intézkedéseket a kulturális és nyelvi sokszínűség védelmében. Ezt követően kiemelte a FUEN ernyője alatt megvalósítandó Minority SafePack kezdeményezést, és kérte képviselőtársait, lássák el kézjegyükkel az aláírásgyűjtési ívet, amelyet a helyszínen be is mutatott.

A Bundestag vitájában megszólaló valamennyi parlamenti frakció támogatóan nyilatkozott az őshonos kisebbségek európai védelméről, majd a vita végén egyhangú nyilatkozatot fogadtak el. A dokumentum többek között felszólítja a német szövetségi kormányt, hogy dolgozzon együtt az EU illetékes szerveivel, hogy uniós intézkedésekkel erősítse a kulturális és nyelvi sokszínűséget a nyelvi chartába foglalt kisebbségi nyelvek esetében.

A plenáris vitát megelőzően Vincze Loránt szerdán Berlinben kétoldalú megbeszélést folytatott Hartmut Koschyk német kisebbségi főbiztossal, valamint részt vett a belügyi szakbizottság és a németországi őshonos Kisebbségek Tanácsa együttes ülésén. A Minority SafePack kezdeményezésről tartott tájékoztatójában a FUEN elnöke hangsúlyozta: „az EU-nak a kisebbségi jogok szavatolójává és védelmezőjévé kell válnia. Ha van egy olyan terület, amelyen újabb közös kompetenciára volna szükség, akkor ez mindenképpen az. Számos kisebbségi közösség van, de sok országban a számuk vagy a politikai befolyásuk nem elegendő, vagy éppen a többség nem eléggé nyitott arra, hogy a kisebbségek jogos igényeit elfogadtassák. Ezért ezt számukra az európai intézményeknek kell biztosítaniuk” – mondta Vincze Loránt.

A FUEN elnöke a Bundestag intézményi és a képviselők egyéni támogatását kérte a Minority SafePack aláírásgyűjtéshez. A tanácskozáson jelen volt a Bundestag valamennyi pártjának képviselője, aki támogatásáról biztosította a Minority SafePack kezdeményezést, méltatta a FUEN sikeres tevékenységét és a német Kisebbségi Tanács munkáját.

Leave a Reply