Új iskola azonos profillal és struktúrával

A marosvásárhelyi magyar közösség igénye és akarata egyértelmű, szükség van a római katolikus felekezetű iskolára. Az RMDSZ ennek az igénynek megfelelően eddig is és ezt követően is kitart a közösségi akarat mellett.  A Szövetség ezt határozat formájában is megerősítette a Zilahi Kongresszuson.

A Szövetség marosvásárhelyi frakciója a mai napon egy újabb határozattervezetet iktatott a Polgármesteri Hivatalban, azt követően, hogy a legutóbb elfogadott határozatokkal kapcsolatban a Prefektusi Hivatal jogi aggályokat fogalmazott meg, felszólítva a helyi tanácsot, azok visszavonására.

A ma iktatott  tervezet értelmében létrejönne ténylegesen az Római Katolikus Teológiai Líceum, amely átvenné a 2014 óta ezen a címen, jóhiszeműen és megfelelően működtetett iskola diákállományát.

Az így létrejövő iskola római katolikus felekezeti oktatási intézmény lenne. Erre azért van szükség, hogy a jelenleg működő iskola alapítása körül felmerült problémákat végérvényesen lezárja.

Ezen új próbálkozás is a diákok érdekeit szolgálja. Számunkra az a fontos, hogy a jelenlegi tanévet zavartalanul be tudják fejezni és a következő iskolai évben sem maradjanak ki az oktatási rendszerből.

Ennek érdekében a továbbiakban is napi szintű kapcsolatot tartunk a szülői közösséggel és velük is egyeztetve tesszük meg a további lépéseket.

Ez az új határozattervezet nem szerepel a holnapi marosvásárhelyi tanácsülés napirendjén, hanem a közigazgatási törvényben előírt transzparencia kritériumoknak megfelelően 30 napon belül, azaz a következő rendes tanácsgyűlésen kerül megvitatásra. Ezzel biztosítva az esetleges procedurális hibák elkerülését.

Leave a Reply